• Preferred Banking

Dịch vụ khách hàng cao cấp

  • Đội ngũ Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng tận tâm
  • Giao dịch thuận tiện tại Trung Tâm Preferred
  • Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7 giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ giao dịch

 

Đặc quyền giao dịch

  • Lãi suất tiền gửi ưu đãi
  • Biểu phí dành riêng cho Khách Hàng Preferred
  • Tỷ giá ưu đãi cho các giao dịch ngoại hối

Ưu đãi trong khu vực

  • Dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản nước ngoài
  • Duy trì đẳng cấp Khách Hàng Preferred trên toàn Đông Nam Á
  • Sử dụng dịch vụ ưu tiên tại trên 100 Trung Tâm Preferred và 1,000 chi nhánh của CIMB

Để trở thành khách hàng CIMB Preferred tại Việt Nam, Quý Khách cần duy trì Tổng Giá Trị Tài Sản tại CIMB là 1 tỷ VND hoặc USD50,000

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Chi tiết Điều khoản & Điều kiện chương trình Ưu đãi cho khách hàng mới CIMB Preferred

Chi tiết Điều khoản & Điều kiện chương trình Khách hàng thân thiết CIMB Preferred

Liên hệ
Email: cimbcare@cimb.com
Call Center: 1900 96 96 96