Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Chính sách Bảo mật

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Dành cho Khách hàng)

 

(Nếu Quý khách đang đọc Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi tắt là “Thông Báo”) này thay mặt cho một công ty/doanh nghiệp đã hoặc đang duy trì quan hệ hợp đồng với Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên CIMB Việt Nam, Thông Báo này được gửi đến và áp dụng cho, không giới hạn, người quản lý (những người được ủy quyền ký kết/đại lý và thư ký công ty), người điều hành, các cổ đông, các chủ sở hữu thụ hưởng (như chủ sở hữu duy nhất và các đối tác), người ảo lãnh hoặc người có nghĩa vụ của công ty/doanh nghiệp (“Các Cá Nhân Có Liên Quan”) và “Quý khách” theo đó sẽ được hiểu là Các Cá Nhân Có Liên Quan).

 

Tại CIMB Việt Nam, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách và luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Theo đó, Thông Báo này được ban hành để giải thích và chi tiết một số nội dung tại Chính sách và quy định của chúng tôi về quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách đã được thông qua như cam kết của chúng tôi trong việc tôn trọng, duy trì, bảo vệ và bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu cá nhân của Quý khách.

 

CIMB Việt Nam chỉ thu thập, ghi lại, giữ, sử dụng, công bố và lưu trữ (gọi chung là “xử lý”) dữ liệu cá nhân của Quý khách theo quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư hiện hành, Thông Báo này và các Chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư được áp dụng trong (các) thỏa thuận của Quý khách đã ký kết với CIMB Việt Nam. 

 

Thông Báo này giải thích:

- Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu đó;

- Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách;

- Các bên được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân;

- Bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân của Quý khách;

- Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cách truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của Quý khách.

 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách, vì vậy vui lòng dành thời gian tìm hiểu các thông tin về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách tại CIMB Việt Nam và nếu Quý khách cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của CIMB Việt Nam theo số 1900 96 96 96 để được hỗ trợ.

 

Cho mục đích của Thông Báo này:

 

 • Tập đoàn CIMB” có nghĩa là CIMB Group Holdings Berhad và tất cả các công ty liên quan có mối quan hệ với nhau thông qua quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua các hình thức liên kết khác và các công ty đồng kiểm soát, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ theo quy định khác, ngoại trừ các công ty, chi nhánh, văn phòng và các hình thức hiện diện khác hoạt động bên ngoài Malaysia trừ khi và trong phạm vi được quy định khác.
 • CIMB Việt Nam” có nghĩa là Ngân hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên CIMB Việt Nam, là ngân hàng 100% vốn của Tập đoàn CIMB thành lập tại Việt Nam và được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trong Thông Báo này, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa CIMB Việt Nam mà Quý khách đang giao dịch, có xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách và quyết định cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách.
 • Dữ liệu cá nhân” đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Quý khách và/hoặc các giao dịch của Quý khách với chúng tôi. Thông tin này thể hiện dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử bao gồm tên, địa chỉ, nghề nghiệp, thông tin liên lạc, chi tiết về (các) tài khoản, loại sản phẩm và/hoặc dịch vụ được đăng ký và những thông tin cần thiết khác liên quan đến Quý khách và (các) giao dịch của Quý khách với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 

Để tránh hiểu sai, xin lưu ý rằng Thông Báo này chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân.

 

 

Những Dữ Liệu Cá Nhân Được Chúng Tôi Thu Thập Và Cách Thức Thực Hiện

 

Nhằm giúp chúng tôi giải đáp các thắc mắc của Quý khách, mở và điều hành tài khoản/tiện ích cho Quý khách và/hoặc cung cấp các sản phẩm, tiện ích và dịch vụ nói chung, chúng tôi có thể cần và/hoặc được yêu cầu xử lý các dữ liệu cá nhân và thông tin tài chính về Quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn:

 

·       Thông tin nhân thân cho phép nhận diện Quý khách như: tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi sinh đăng ký, hình ảnh của Quý khách, tư liệu camera và ghi hình của Quý khách, số định danh quốc gia, số hộ chiếu, mã số thuế, số giấy phép lái xe, biển số xe, mã số bảo hiểm xã hội và số thẻ bảo hiểm y tế và các dữ liệu nhận diện khác.

 

·       Thông tin liên lạc của Quý khách như: địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, địa chỉ nơi ở hay nơi làm việc, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, và địa chỉ liên lạc của Quý khách.

 

·       Thông tin phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động của Quý khách trên không gian mạng như: hành vi Quý khách tìm kiếm thông tin trên mạng, tương tác của Quý khách với các sản phẩm/tiện ích của chúng tôi hoặc với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của các đối tác/bên cung cấp của chúng tôi.

 

·       Thông tin về quan hệ cá nhân, sự liên kết hoặc mối quan hệ giữa các cá nhân hay pháp nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của Quý khách hàng như: tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái), vợ chồng hoặc quan hệ với người sử dụng lao động.

 

·       Thông tin nghề nghiệp hoặc thông tin về quá trình học tập và làm việc của Quý khách.


·       Thông tin về Quý khách được ghi nhận qua giọng nói, tin nhắn, thư điện tử và các thông tin liên lạc khác giữa chúng tôi với Quý khách.

 

Trong một số trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể cần phải thu thập các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Quý khách với sự đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định của pháp luật. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là những dữ liệu cá nhân gắn liền với sự riêng tư của cá nhân mà khi bị vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp với các quyền lợi pháp lý của cá nhân đó, bao gồm các loại sau:

 

·       Thông tin về quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo của Quý khách.

 

·       Thông tin về tình trạng sức khỏe, dữ liệu y tế của Quý khách (không bao gồm thông tin về nhóm máu).

 

·      Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc của Quý khách.

 

·       Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của Quý khách.

 

·       Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân.

 

·       Thông tin dữ liệu sinh trắc học: bao gồm thông tin cho phép nhận diện Quý khách về mặt cơ thể như thông tin nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay hoặc giọng nói của Quý khách.

 

·       Dữ liệu về tội phạm, thông tin về về án tích, thủ tục tố tụng hoặc cáo buộc phạm tội, thông tin về án tích hoặc thông tin mà chúng tôi xác định là có liên quan đến nghĩa vụ phòng ngừa tội phạm tài chính của chúng tôi. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng, các nguồn vốn, lịch sử đánh giá về tài chính và xếp hạng tín dụng của Quý khách.

 

·       Dữ liệu vị trí của Quý khách được xác định qua dịch vụ định vị, bao gồm các thông tin cho biết hoặc có chứa vị trí của một thiết bị như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) hoặc số nhận dạng cookie của Quý khách.

 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ Quý khách và từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:

 

·       Từ mối quan hệ của Quý khách với chúng tôi, chẳng hạn như thông tin mà Quý khách cung cấp trong đơn đăng ký mở và điều hành tài khoản và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, khi thực hiện các khảo sát, các cuộc thi, các chương trình ưu đãi hoặc bài đánh giá năng lực tài chính;

 

·       Qua lời nói và phản hồi bằng văn bản của Quý khách với chúng tôi và/hoặc các đại lý được ủy quyền của chúng tôi qua tin nhắn, điện thoại hoặc thiết bị di động, email, fax, thư, trình duyệt tin điện tử, các trang mạng xã hội hoặc bất kỳ kênh thông tin nào khác;

 

·       Từ việc phân tích hành vi sử dụng và quản lý (các) tài khoản/(các) tiện ích của Quý khách với chúng tôi, từ các giao dịch, các khoản thanh toán được thực hiện đến hoặc từ (các) tài khoản/(các) tiện ích của Quý khách;

 

·       Từ các bên thứ ba có liên hệ với Quý khách, chẳng hạn như người sử dụng lao động, đồng sở hữu tài khoản, đơn vị cung cấp giải pháp bảo mật, người bảo lãnh và người bồi thường, tùy thuộc vào sự đồng ý trước của Quý khách;

 

·       Từ các nguồn khác theo sự đồng ý của Quý khách đối với việc cung cấp thông tin liên quan đến Quý khách và/hoặc các nguồn mở, không bị hạn chế;

 

·       Từ các bản ghi của camera quan sát (CCTV) được lắp đặt tại cơ sở của chúng tôi;

 

·       Từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các cơ quan chấp pháp để xác định rõ tình hình tài chính hiện tại và trong quá khứ của Quý khách;

 

·       Từ các nguồn khác (ví dụ như các cơ quan có thẩm quyền/được phép cung cấp báo cáo tín dụng, các tổ chức tài chính);

 

·       Thông tin từ tờ khai yêu cầu bồi thường bảo hiểm hoặc các tài liệu khác;


·       Từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp và/hoặc thu thập khi Quý khách truy cập các trang tin điện tử của chúng tôi và/hoặc tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi mà có thể để lại địa chỉ IP của thiết bị hoặc từ dữ liệu được thu thập qua cookies.

 

Chúng tôi sử dụng cookies cho một số mục đích, trong đó có lưu trữ sở thích của Quý khách đối với một số loại nội dung mà Quý khách quan tâm hoặc sản phẩm, phân tích sâu hơn nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách, để cải thiện sản phẩm của chúng tôi và để cá nhân hóa trải nghiệm dịch vụ cho Quý khách. Cookies là các tập tin văn bản có dung lượng nhỏ thu thập thông tin về người dùng và hoạt động của người dùng trên trang web hoặc qua việc sử dụng ứng dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, cách người dùng truy cập trang web (ví dụ như thông qua công cụ tìm kiếm hoặc liên kết từ một trang web khác) và cách người dùng điều hướng trong website hoặc ứng dụng di động.

 

Quý khách có thể tùy chỉnh cài đặt trên trình duyệt và/hoặc thiết bị di động của mình để được thông báo khi nhận cookie hoặc các công cụ theo dõi tương tự. Quý khách vui lòng kiểm tra cài đặt trình duyệt để biết các công cụ theo dõi đã được bật trên máy tính hoặc thiết bị di động hay chưa hoặc để yêu cầu không nhận cookie hay tắt cookie nếu Quý khách không cho phép việc thu thập thông tin qua cookies. Tuy nhiên, Quý khách lưu ý rằng việc bật chặn hoặc tắt cookies có thể hạn chế một số tính năng khi Quý khách sử dụng các trang web hoặc nền tảng trên điện thoại của chúng tôi.

 

 

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách

 

Ngoài những thông tin nêu trên, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho những mục đích sau:

 

·       Xét duyệt đơn/yêu cầu của Quý khách liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

 

·       Xác minh tình hình tài chính của Quý khách;

 

·       Tiến hành kiểm tra lịch sử tín dụng (bao gồm, nhưng không giới hạn, với đơn xin cấp thẻ tín dụng và đánh giá tín dụng theo kì hoặc đột xuất kì đánh giá có thể diễn ra một hoặc nhiều lần trong năm) và thu thập hoặc cung cấp dẫn chiếu tín dụng;

 

·       Quản lý và duy trì (các) tài khoản và (các) tiện ích của Quý khách;

 

·       Quản lý tốt hơn công việc kinh doanh của chúng tôi và mối quan hệ của chúng tôi với Quý khách;

 

·       Hiểu rõ hơn về nhu cầu đầu tư trong hiện tại, tương lai và tình hình tài chính của Quý khách;

 

·       Tiếp thị và cung cấp cho Quý khách thông tin của chúng tôi hoặc các bên thứ ba về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và/hoặc các cuộc thi mà Quý khách có thể quan tâm (chúng tôi có thể được hoặc không được trả thù lao), bao gồm nhưng không giới hạn quản lý tài sản và dịch vụ liên quan hay sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các đối tác đồng thương hiệu của chúng tôi hay bán bảo hiểm qua ngân hàng của chúng tôi (tên của các đối tác sẽ được cung cấp trong quá trình sử dụng các dịch vụ và sản phẩm liên quan, tùy từng trường hợp) và về vấn đề này, chúng tôi sẽ liên hệ Quý khách qua tin nhắn (SMS), điện thoại hoặc thiết bị di động, email, fax, thư, trình duyệt tin điện tử, các trang mạng xã hội, gặp trực tiếp hoặc bất kỳ kênh thông tin nào khác;

 

·       Cải tiến các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi cũng như thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích, phát triển sản phẩm và tính năng mới của sản phẩm và/hoặc dịch vụ;

 

·       Nghiên cứu cách Quý khách sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ (phân tích phục vụ mục đích quảng cáo sản phẩm/dịch vụ)

 

·       Thông báo cho Quý khách các thông tin về quyền lợi và thay đổi các tính năng của sản phẩm và dịch vụ;

 

·       Quản lý các ưu đãi, cuộc thi và khuyến mại;

 

·       Cung cấp cho Quý khách các sản phẩm và dịch vụ cung cấp hoặc quản trị bởi các đại lý, chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu của chúng tôi (bao gồm cả nhà thầu phụ), bên bán hàng và đối tác kinh doanh như một phần của các tiện ích và quyền lợi từ chúng tôi;

 

·       Phản hồi các thắc mắc, khiếu nại của Quý khách và giải quyết các tranh chấp nói chung;

 

·       Cập nhật, tổng hợp và cải thiện tính chính xác của dữ liệu thu thập;

 

·       Tổng hợp dữ liệu, báo cáo và thống kê đã được ẩn danh hoặc đã được tổng hợp để không xác định được danh tính Quý khách với tư cách cá nhân;

 

·       Thực hiện nghiên cứu cho các mục đích phân tích bao gồm nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu và phân tích các giao dịch của Quý khách với chúng tôi;

 

·       Đảm bảo việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật áp dụng cho CIMB Việt Nam;

 

 

·       Tạo và duy trì các mô hình liên quan đến tín dụng, hành vi và rủi ro để chấm điểm tín dụng tự động hoặc tính phù hợp và / hoặc bất kỳ mục

đích nào liên quan đến các mục đích hoặc chức năng kiểm toán, tuân thủ và quản lý rủi ro;

 

·       Phân tích điểm tín dụng và hành vi trả nợ của Quý khách như là một phần của quy trình cho vay;

 

·       Đánh giá rủi ro tài chính và bảo hiểm;

 

·       Chuyển giao hoặc chuyển nhượng các quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo các thỏa thuận Quý khách đã kí với chúng tôi;

 

·       Bảo vệ hoặc thực thi các quyền của chúng tôi để xử lý thu hồi khoản nợ;

 

·       Tiến hành kiểm tra phòng chống rửa tiền; phát hiện, điều tra, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

 

·       Tuân thủ các quy định và yêu cầu thi hành pháp luật;

 

·       Thi hành và/hoặc bảo vệ bất kỳ quyền nào của chúng tôi; và/hoặc

 

·       Các mục đích khác theo quy cầu hoặc được cho phép với pháp luật, quy định, hướng dẫn hoặc lệnh của tòa án và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

 

Chúng tôi đảm bảo sẽ xin sự đồng ý của Quý khách trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho mục đích khác với mục đích được nêu trong Thông Báo này và các điều khoản về quyền riêng tư theo (các) thỏa thuận của Quý khách với CIMB Việt Nam. 

 

 

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách

 

Là một phần của việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách và việc quản lý và/hoặc điều hành sản phẩm và dịch vụ và/hoặc để thực hiện một hay bất kỳ mục đích nào được nêu trong Thông Báo liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách, Quý khách theo đây đồng ý và cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách và/hoặc các tài khoản và/hoặc các tiện ích của Quý khách với chúng tôi (cũng như với các tổ chức khác trong Tập đoàn CIMB ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam) cho:

 

·       Các tổ chức khác trong CIMB Group Holdings Berhad cho dù ở trong hay ngoài ngoài lãnh thổ Việt Nam;

 

·       Các công ty và/hoặc cá nhân là đại lý, công ty con, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, đơn vị bán hàng, đối tác kinh doanh, luật sư, đấu giá viên, người định giá và/hoặc cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi (bao gồm nhân viên, giám đốc, nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và cố vấn chuyên môn của tất cả các công ty và cá nhân nói trên);

 

·       Các công ty và tổ chức hỗ trợ chúng tôi xử lý hoặc thực hiện các giao dịch mà Quý khách yêu cầu;

 

·       Các công ty và tổ chức hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng mà Quý khách yêu cầu;

 

·       Các công ty và tổ chức cung cấp dịch vụ cho chúng tôi trong quá trình cung cấp hoặc truyền đạt thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của

chúng tôi cho Quý khách;

 

·       Các ngân hàng và/hoặc tổ chức tài chính khác, các công ty đánh giá hệ số tín dụng, cơ quan báo cáo tín dụng, bất kỳ cơ quan, trung tâm lưu ký nào có thẩm quyền hoặc đại lý lưu ký liên quan đến ngành chứng khoán; cảnh sát; bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý và cơ quan có thẩm quyền nào khác, và các đại lý thu hồi nợ được chỉ định của chúng tôi;

 

·       Bất kỳ bên nào có nghĩa vụ bảo mật đối với chúng tôi (bao gồm bất kỳ tổ chức nào trong CIMB Group Holdings Berhad) đã cam kết bảo mật thông tin;

 

·       Người được ủy thác, người thụ hưởng, quản trị viên hoặc người thi hành;

 

·       Cố vấn của Quý khách (bao gồm nhưng không giới hạn đối với kế toán viên, kiểm toán viên, luật sư, cố vấn tài chính hoặc các cố vấn chuyên

nghiệp khác) được Quý khách ủy quyền;

 

·       Bất kỳ bên nào được Quý khách thông báo là người được ủy quyền thay mặt Quý khách đưa ra chỉ thị hoặc sử dụng các tài khoản/tiện ích hoặc các sản phẩm, dịch vụ;

 

·       Các bên thứ ba là kết quả của việc cơ cấu lại các tiện ích được cấp hoặc thông qua việc bán nợ, hoặc mua bán sáp nhập doanh nghiệp bởi bất

kỳ công ty nào của Tập đoàn CIMB, với điều kiện là người nhận thông tin cũng sử dụng thông tin của Quý khách cho cùng mục đích ban đầu khi

Quý khách cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc được chúng tôi sử dụng;

 

·       Bất kỳ người bảo lãnh hoặc đơn vị cung cấp giải pháp bảo mật mà chúng tôi dùng để cung cấp dịch vụ, tiện ích cho Quý khách;

 

·       Bất kỳ người nào có ý định quyết toán khoản dư nợ của các tiện ích được chúng tôi cấp cho Quý khách;

 

·       Bất kỳ cơ quan đánh giá, công ty bảo hiểm hoặc nhà môi giới bảo hiểm hoặc nhà cung cấp bảo vệ tín dụng trực tiếp hoặc gián tiếp;

 

·       Bất kỳ định chế tài chính, đơn vị bán hàng, Tổ chức thẻ quốc tế VISA, Tổ chức thẻ quốc tế MasterCard và các tổ chức thẻ khác liên quan đến thẻ

tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ do chúng tôi phát hành cho Quý khách;

 

·       Đối tác trung gian, ngân hàng đại lý, trung tâm thanh toán bù trừ, hệ thống thanh toán bù trừ, đối tác trên thị trường và bất kỳ công ty nào Quý khách thực hiện dịch vụ đầu tư thông qua chúng tôi;

 

·       Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ, tòa án, cơ quan giải quyết tranh chấp, cơ quan quản lý; và/hoặc

 

·       Bất kỳ người có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của chúng tôi theo thỏa thuận của Quý khách với chúng tôi, luôn tuân thủ, tại bất kỳ thời điểm nào, quy định của pháp luật (bao gồm các quy định, hướng dẫn và/hoặc nghĩa vụ) áp dụng cho CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB (dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam). Các bên thứ ba nói trên trong một số trường hợp có thể ở bên ngoài Việt Nam.

Chúng tôi giới hạn cách thức mà chúng tôi chia sẻ và đối tượng được nhận dữ liệu cá nhân của Quý khách từ chúng tôi, đồng thời sẽ thực hiện các bước đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo mật và bảo vệ trong quá trình chúng tôi chia sẻ dữ liệu. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách phục vụ các mục đích xử lý dữ liệu cho các đối tượng như nêu trên tùy từng trường hợp và khi được pháp luật cho phép

 

 

Hoạt Động Marketing

 

Có thể xảy ra những trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin nhận dạng ẩn danh về Quý khách cho các bên thứ ba, chẳng hạn như nhận dạng quảng cáo hoặc mã hóa một chiều (ví dụ: hàm băm mật mã) của ID tài khoản thông thường, chẳng hạn như số liên lạc hoặc địa chỉ e-mail, nhằm thực hiện các hoạt động quảng cáo có định hướng.

 

Ngoài ra, các cá nhân trong CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB, đơn vị bán hàng và đối tác chiến lược của chúng tôi có thể liên hệ với Quý khách về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mà chúng tôi tin rằng Quý khách có thể quan tâm hoặc mang lại lợi ích tài chính cho Quý khách. Xin lưu ý rằng, việc tiết lộ thông tin cho các đơn vị khác trong nhóm công ty của CIMB Group Holdings Berhad cho mục đích bán chéo thông tin sẽ không được thực hiện nếu việc tiết lộ dữ liệu cá nhân không có sự đồng ý của Quý khách. Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách (không bao gồm thông tin liên quan đến công việc hoặc tài khoản của Quý khách) cho các bên thứ ba, chẳng hạn như đơn vị bán hàng và đối tác chiến lược của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo khi đã có sự đồng ý trước rõ ràng của Quý khách, và luôn tuân thủ, tại bất kỳ thời điểm nào, quy định của pháp luật (bao gồm các quy định, hướng dẫn và/hoặc nghĩa vụ) áp dụng cho CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB (dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam).

 

Bất cứ lúc nào Quý khách cũng có thể thông báo cho chúng tôi về việc không muốn nhận thông tin truyền thông tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi, từ các tổ chức, cá nhân trong CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB và/hoặc từ đơn vị bán hàng và đối tác chiến lược của chúng tôi bằng cách thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ/số điện thoại/số fax/địa chỉ email được cung cấp ở cuối Thông Báo này. Chỉ thị bằng văn bản mới nhất của Quý khách cho chúng tôi sẽ được áp dụng. Trong một số trường hợp nhất định khi thông tin tiếp thị từ chúng tôi được gửi qua trình duyệt đến thiết bị di động của Quý khách, Quý khách sẽ phải thực hiện theo các bước nhất định để ngừng nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

 

Chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật về dữ liệu cá nhân của Quý khách và sẽ không tiết lộ thông tin của Quý khách cho bất kỳ ai ngoài CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB ngoại trừ trường hợp:

 

·       Quý khách đã đồng ý rõ ràng như được trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi và/hoặc theo sự đồng ý và ủy quyền của Quý khách được quy định trong Thông Báo này và/hoặc trong các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách;

 

·       Theo yêu cầu của pháp luật hoặc pháp luật hiện hành cho phép chúng tôi tiết lộ;

 

·       Theo yêu cầu hoặc ủy quyền bởi lệnh của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền, bao gồm chính phủ hay bán chính phủ có thẩm quyền tài phán đối với CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB;

 

·       Khi chúng tôi chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của chúng tôi với Quý khách; và

 

·       Khi chúng tôi được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ của mình đối với bất kỳ cơ quan quản lý nào có liên quan (dù ở trong hay ngoài Việt Nam)

 

 

Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách Ra Nước Ngoài

 

 

Dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể được chúng tôi lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi Tập Đoàn CIMB hoặc cho các bên thứ ba khác phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Thông Báo này và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp lý cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo vệ thích hợp, thỏa đáng để tuân thủ đúng pháp luật hiện hành, bao gồm việc yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách được chuyển giao cho họ sẽ được bảo mật và an toàn.

 

 

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Quyết Định Tự Động

 

 

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách để tiến hành phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định tự động trong hoạt động kinh doanh của mình và để đánh giá Quý khách nhằm dự đoán trước các kết quả và rủi ro. Chúng tôi có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, dịch vụ kỹ thuật của bên thứ ba để tăng khả năng tương tác của sản phẩm/dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng, bảo đảm các quy trình nghiệp vụ của chúng tôi được an toàn, hiệu quả hơn cũng như rút ngắn thời gian, quy trình xử lý. Chúng tôi có thể sử dụng chế độ đưa ra quyết định tự động cho các hoạt động chủ yếu sau:

 

·       Quy trình nhận biết khách hàng điện tử (eKYC) hoàn toàn bằng phương tiện điện tử;

 

·       Các công cụ trợ lý giúp các bộ phận chuyên môn xác minh danh tính khách hàng;

 

·       Quản lý, giám sát các tài khoản và giao dịch nhằm phát hiện các hoạt động bất thường để ngăn chặn hành vi gian lận, rửa tiền, khủng bố và các tội phạm tài chính khác; giám sát việc phê duyệt hồ sơ vay và việc ra quyết định cho vay theo các mô hình chấm điểm tín dụng

 

 

Bảo Đảm An Toàn Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách

 

Thông tin là tài sản của chúng tôi và do đó CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB rất xem trọng quyền riêng tư và việc đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi thường xuyên rà soát và triển khai các biện pháp kỹ thuật an toàn thông tin cập nhật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Nhân viên của CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB đều được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn và cẩn trọng tối đa, nếu không tuân thủ nhân viên đó sẽ bị xử lý kỷ luật.

Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ, các đối tác hoặc bên thứ ba khác được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về bảo mật, quyền riêng tư và an ninh dữ liệu khi họ sử dụng, truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách.

Tuy nhiên, Quý khách hiểu rằng việc truyền thông tin qua mạng internet không hoàn toàn an toàn và có thể có những rủi ro tiềm ẩn. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân của Quý khách, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật đó có thể ngăn chặn hoàn toàn được những hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra như sự truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của Quý khách từ các tội phạm công nghệ cao (ví dự như tin tặc) hoặc rò rỉ dữ liệu từ lỗ hổng an ninh mạng.

 

 

Thời Gian Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Khách

 

CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách phù hợp với Thông Báo này và/hoặc các điều khoản và điều kiện của các thỏa thuận của Quý khách với CIMB Việt Nam trong thời gian Quý khách sử dụng các sản phẩm, tiện ích của chúng tôi, hoặc khi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi đối với Quý khách, hoặc thực thi để bảo vệ lợi ích của Tập đoàn CIMB và/hoặc Quý khách khi thấy cần thiết, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và các chính sách của CIMB Việt Nam liên quan đến việc lưu giữ dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được xử lý tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào sự đồng ý của Quý khách, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác và sẽ ngừng được xử lý khi Quý khách rút lại sự đồng ý của mình hoặc khi được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách vì lý do kinh doanh hoặc lý do pháp lý trong thời gian Quý khách giao dịch với chúng tôi, đồng thời cũng lưu giữ thêm trong một khoảng thời gian sau đó phục vụ cho các mục đích được nêu tại Thông Báo này phù hợp với các tiêu chuẩn chính sách về lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trừ khi các luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh, tiêu hủy và/hoặc ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn cần đến dữ liệu cá nhân đó nữa

 

 

Nếu Dữ Liệu Cá Nhân Do Quý Khách Cung Cấp Không Đầy Đủ?

 

Khi được chỉ định (ví dụ: trong đơn đăng ký hoặc biểu mẫu mở tài khoản), Quý khách có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi để chúng tôi xử lý đơn đăng ký của Quý Khách cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu Quý khách từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân bắt buộc đó, chúng tôi có thể không thể xử lý đơn đăng ký/yêu cầu của Quý Khách hoặc cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Quý khách phải cập nhật cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của Quý khách đã được chúng tôi ghi nhận.

 

 

Quyền Truy Cập Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý khách

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách truy cập và chỉnh sửa những dữ liệu cá nhân đã cung cấp.

Dữ liệu cá nhân của Quý khách được sử dụng cho tài khoản của Quý khách trên Ứng dụng Octo by CIMB của CIMB Việt Nam. Nếu Quý khách muốn tiếp cận dữ liệu cá nhân của mình thuộc quyền sở hữu của CIMB Việt Nam, hoặc Quý khách cho rằng dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của CIMB Việt Nam theo số 1900 96 96 96 để được hỗ trợ.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo quyền yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách được xử lý sau khi kiểm tra yêu cầu và dữ liệu hiện hữu.

Xin lưu ý rằng, CIMB Việt Nam có thể phải giữ lại quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách trong một số tình huống nhất định, ví dụ như khi chúng tôi không thể xác nhận danh tính của Quý khách hoặc khi thông tin được yêu cầu có tính chất bí mật thương mại hoặc trong trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu nhiều lần cho cùng loại thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách lý do không thể thực hiện yêu cầu của Quý khách.

Cũng xin lưu ý rằng CIMB Việt Nam có quyền quyết định việc cho phép hoặc không các yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu về thông tin mới để tránh hành vi gian lận và không chính xác.

Vui lòng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách (chẳng hạn như địa chỉ gửi thư, địa chỉ e-mail và số điện thoại được đăng ký với chúng tôi được cập nhật, đầy đủ và chính xác. Vui lòng thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu cá nhân của Quý khách qua cách thức liên lạc do chúng tôi cung cấp để đảm bảo rằng tất cả thông tin đều đến được với Quý khách một cách kịp thời và cho phép chúng tôi phục vụ Quý khách tốt hơn.

 

 

Các Quyền và Nghĩa Vụ Của Quý Khách Liên Quan Đến Dữ Liệu Cá Nhân

Quý khách có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của Quý khách cung cấp cho chúng tôi:

 

·       Quyền được biết;

 

·       Quyền đồng ý;

 

·       Quyền truy cập;

 

·       Quyền cung cấp dữ liệu;

 

·       Quyền xóa dữ liệu;

 

Xin Quý khách lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để cung cấp các sản phẩm và tiện ích cho Quý khách.

·       Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu;

 

Xin Quý khách lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để giao dịch với Quý khách hoặc để cung cấp các sản phẩm và tiện ích cho Quý khách.

 

·       Quyền rút lại sự đồng ý;

Trong trường hợp rút lại sự đồng ý của mình, Quý khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: (i) chúng tôi có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách theo các yêu cầu của quy định hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền; (ii) chúng tôi có thể không cung cấp được các sản phẩm và/hoặc tiện ích cho Quý khách khi không được xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách. Do đó, khi Quý khách thực thi quyền này, chúng tôi có quyền chấm dứt cung cấp (các) sản phẩm và/hoặc tiện ích và Quý khách có nghĩa vụ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của Quý khách với chúng tôi tại thời điểm chúng tôi chấm dứt cung cấp (các) sản phẩm và/hoặc tiện ích đó.

 

·       Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện;

 

·       Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;

 

·       Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

 

Quý khách có các nghĩa vụ sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của Quý khách cung cấp khi đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu đó:

 

·       Cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác;

 

·       Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách;

 

·       Tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.

 

Chúng tôi tuân theo các quyền và nghĩa vụ hợp đồng theo luật và quy định có liên quan, Quý khách có thể thực thi quyền lựa chọn của mình đối với việc tiết lộ, lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách hoặc các quyền khác liên quan đến dữ liệu cá nhân của Quý khách như nêu trên. Nếu Quý khách muốn thực hiện quyền lựa chọn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ/số điện thoại/số fax/địa chỉ e-mail được cung cấp ở cuối Thông Báo này.

Xin lưu ý rằng một số phương thức thông tin như sao kê tài khoản hay trang web của chúng tôi có chứa thông tin tiêu chuẩn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà nếu xóa đi thì không thể không làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, hoạt động tài khoản và/hoặc các chi phí bổ sung cho Quý khách.

 

Sửa Đổi Thông Báo Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Thông Báo này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ được cập nhật trên trang web của CIMB Việt Nam và/hoặc bằng các phương tiện thông tin phù hợp khác của CIMB Việt Nam.

 

Cách Thức Liên Hệ Với CIMB Việt Nam

 

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Báo này hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, xin vui lòng liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi để được hỗ trợ theo các điểm liên hệ sau:

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Dành cho Tuyển dụng)

 

Tại CIMB Việt Nam, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Bạn và luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi tắt là “Thông Báo”) này được ban hành để giải thích và chi tiết một số nội dung tại Chính sách và quy định của chúng tôi về quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn đã được thông qua như cam kết của chúng tôi trong việc tôn trọng, duy trì, bảo vệ và bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu cá nhân của Bạn.

 

CIMB Việt Nam chỉ thu thập, ghi lại, giữ, sử dụng, công bố và lưu trữ (gọi chung là “xử lý”) dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư hiện hành, Thông Báo này và các Chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư được áp dụng trong (các) thỏa thuận của Bạn đã giao kết với CIMB Việt Nam. 

 

Thông Báo này giải thích:

- Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu đó;

- Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn;

- Các bên được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân;

- Bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân của Bạn;

- Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cách truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của Bạn.

 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn, vì vậy vui lòng dành thời gian tìm hiểu các thông tin về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn tại CIMB Việt Nam và nếu Bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ/số điện thoại được cung cấp ở cuối Thông Báo này để được hỗ trợ.

 

Cho mục đích của Thông Báo này:

 

 • Tập đoàn CIMB” có nghĩa là CIMB Group Holdings Berhad và tất cả các công ty liên quan có mối quan hệ với nhau thông qua quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua các hình thức liên kết khác và các công ty đồng kiểm soát, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ theo quy định khác, ngoại trừ các công ty, chi nhánh, văn phòng và các hình thức hiện diện khác hoạt động bên ngoài Malaysia trừ khi và trong phạm vi được quy định khác.

 

 • CIMB Việt Nam” có nghĩa là Ngân hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên CIMB Việt Nam, là ngân hàng 100% vốn của Tập đoàn CIMB thành lập tại Việt Nam và được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trong Thông Báo này, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa CIMB Việt Nam mà Bạn đang giao dịch, có xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn và quyết định cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn.

 

 • Dữ liệu cá nhân” đề cập đến bất kỳ thông tin nào nhận diện Bạn hoặc là thông tin về Bạn. Thông tin này thể hiện dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử bao gồm tên, địa chỉ, nghề nghiệp, thông tin liên lạc, chi tiết về (các) tài khoản, loại sản phẩm và/hoặc dịch vụ được đăng ký và những thông tin cần thiết khác liên quan đến Bạn. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 

Để tránh hiểu sai, xin lưu ý rằng Thông Báo này chỉ áp dụng cho các cá nhân.

 

 

Những Dữ Liệu Cá Nhân Được Chúng Tôi Thu Thập Và Cách Thức Thực Hiện

 

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau dưới đây khi bạn ứng tuyển cho một vị trí công việc với chúng tôi hoặc khi bạn được thuê để làm việc hoặc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, khi phù hợp và được pháp luật cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn:

 

·       Thông tin nhân thân cho phép nhận diện Bạn như: tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi sinh đăng ký, hình ảnh của Bạn, tư liệu camera và ghi hình của Bạn, số định danh quốc gia, số hộ chiếu, mã số thuế, số giấy phép lái xe, biển số xe, mã số bảo hiểm xã hội và số thẻ bảo hiểm y tế và các dữ liệu nhận diện khác.

 

·       Thông tin liên lạc của Bạn như: địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, địa chỉ nơi ở hay nơi làm việc, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, và địa chỉ liên lạc của Bạn.

 

·       Thông tin phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động của Bạn trên không gian mạng như: hành vi Bạn tìm kiếm thông tin về tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp trên mạng, tương tác của Bạn với các cơ hội việc làm của chúng tôi hoặc với các dịch vụ tuyển dụng trực tuyến của các đối tác/bên cung cấp của chúng tôi, các thông tin được đăng tải và chia sẻ công khai trên các tài khoản cá nhân trực tuyến của Bạn.

 

·       Thông tin về quan hệ cá nhân, sự liên kết hoặc mối quan hệ giữa các cá nhân hay pháp nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của Bạn như: tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái), vợ chồng hoặc quan hệ với người sử dụng lao động.

 

·       Thông tin nghề nghiệp hoặc thông tin về quá trình học tập và làm việc của Bạn như: trình độ học vấn, quá trình đào tạo, thông tin về các việc làm hiện tại và trước kia (bao gồm thông tin về lương, thưởng), lý lịch trích ngang về lịch sử việc làm, chứng chỉ chuyên môn, thư giới thiệu.

 

·       Thông tin về Bạn được ghi nhận qua giọng nói, tin nhắn, thư điện tử và các thông tin liên lạc khác giữa chúng tôi với Bạn.

 

Trong một số trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể cần phải thu thập các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Bạn với sự đồng ý của Bạn hoặc theo quy định của pháp luật. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là những dữ liệu cá nhân gắn liền với sự riêng tư của cá nhân mà khi bị vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp với các quyền lợi pháp lý của cá nhân đó, bao gồm các loại sau:

 

·       Thông tin về quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo của Bạn.

 

·       Thông tin về tình trạng sức khỏe của Bạn.

 

·       Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc của Bạn.

 

·       Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của Bạn.

 

·       Thông tin về xu hướng tính dục của Bạn.

 

·       Thông tin dữ liệu sinh trắc học: bao gồm thông tin cho phép nhận diện Bạn về mặt cơ thể như thông tin nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay hoặc giọng nói của Bạn.

 

·       Thông tin về tài khoản ngân hàng của Bạn.

 

·       Dữ liệu về tội phạm, thông tin về về án tích, thủ tục tố tụng hoặc cáo buộc phạm tội, thông tin về án tích hoặc thông tin mà chúng tôi xác định là có liên quan đến nghĩa vụ phòng ngừa tội phạm tài chính của chúng tôi.

 

·       Thông tin cho phép xác định tình trạng, vị thế và lịch sử giao dịch tài chính của bạn (như bảng lương) và các thông tin tài chính khác (thông tin lịch sử đánh giá về tài chính và xếp hạng tín dụng của Bạn).

 

·       Dữ liệu vị trí của Bạn được xác định qua dịch vụ định vị, bao gồm các thông tin cho biết hoặc có chứa vị trí của một thiết bị như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) hoặc số nhận dạng cookie của Bạn.

 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ Bạn và từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:

 

·       Trang thông tin nghề nghiệp điện tử của CIMB Việt Nam và các nền tảng mạng xã hội như: Linkedin, Facebook, Google+, Vietnamworks, Indeed…;

 

·       Các bên cung cấp dịch vụ tuyển dụng;

 

·       Những người có mối quan hệ quen biết của Bạn như: bạn bè hoặc người thân, họ hàng giới thiệu bạn cho chúng tôi; người sử dụng lao động trước đó của bạn; những người khác mà bạn chỉ định hoặc ủy quyền để đưa ra (thư) giới thiệu; và những người khác mà bạn chỉ định hoặc ủy quyền để hành động thay mặt bạn.

 

·       Công ty và các tổ chức khác như là: chủ sử dụng lao động và/hoặc công ty của bạn, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn đại diện hoặc có liên quan đến bạn; các trung tâm thông tin tín dụng và tổ chức phòng chống gian lận; các cơ quan về dữ liệu lý lịch tư pháp

 

·       Các nguồn thông tin công khai có sẵn như: danh bạ trực tuyến, các nền tảng tìm việc, ấn phẩm trực tuyến, bài đăng trên phương tiện truyền xã hội và các thông tin khác công khai có sẵn.

 

·       Qua lời nói và phản hồi bằng văn bản của Bạn với chúng tôi và/hoặc các đại lý được ủy quyền của chúng tôi qua tin nhắn, điện thoại hoặc thiết bị di động, email, fax, thư, trình duyệt tin điện tử, các trang mạng xã hội hoặc bất kỳ kênh thông tin nào khác;

 

·       Từ các nguồn khác theo sự đồng ý của Bạn đối với việc cung cấp thông tin liên quan đến Bạn và/hoặc các nguồn mở, không bị hạn chế;

 

·       Từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp và/hoặc thu thập khi Bạn truy cập các trang tin điện tử của chúng tôi và/hoặc tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi mà có thể để lại địa chỉ IP của thiết bị hoặc từ dữ liệu được thu thập qua cookies.

 

Chúng tôi sử dụng cookies cho một số mục đích, trong đó có lưu trữ sở thích của Bạn đối với một số loại nội dung mà Bạn quan tâm hoặc cơ hội việc làm, phân tích sâu hơn nhằm nhận ra Bạn và ghi nhớ các sở thích của bạn, cải thiện chất lượng và cá nhân hóa các nội dung của chúng tôi, và xác định tình trạng bảo mật cho tài khoản của Bạn. Cookies là các tập tin văn bản có dung lượng nhỏ thu thập thông tin về người dùng và hoạt động của người dùng trên trang web hoặc qua việc sử dụng ứng dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, cách người dùng truy cập trang web (ví dụ như thông qua công cụ tìm kiếm hoặc liên kết từ một trang web khác) và cách người dùng điều hướng trong website hoặc ứng dụng di động.

 

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trên trình duyệt và/hoặc thiết bị di động của mình để được thông báo khi nhận cookie hoặc các công cụ theo dõi tương tự. Bạn vui lòng kiểm tra cài đặt trình duyệt để biết các công cụ theo dõi đã được bật trên máy tính hoặc thiết bị di động hay chưa hoặc để yêu cầu không nhận cookie hay tắt cookie nếu Bạn không cho phép việc thu thập thông tin qua cookies. Tuy nhiên, Bạn lưu ý rằng việc bật chặn hoặc tắt cookies có thể hạn chế một số tính năng khi Bạn sử dụng các trang web hoặc nền tảng trên điện thoại của chúng tôi.

 

Xin lưu ý:

 

·       Nếu Bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của người khác, thì bạn phải được sự cho phép của người đó theo yêu cầu của pháp luật áp dụng và phải giải thích và bảo đảm người đó hiểu về cách thức chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của người đó.

 

·       Hoạt động tuyển dụng của chúng tôi nhìn chung không áp dụng đối với người chưa thành niên (là người chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật hiện hành). Nếu Bạn là người chưa thành niên, bạn cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của mình trước khi liên hệ chúng tôi liên quan đến tuyển dụng.

 

 

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của Bạn để quản lý quy trình tuyển dụng, quản trị nguồn nhân lực và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn cho những mục đích sau:

 

 

·       Đánh giá và xử lý hồ sơ ứng tuyển của Bạn;

 

·       Kiểm tra, tìm kiếm thông tin về Bạn với các nguồn giới thiệu và xác minh các thông tin về Bạn trước khi tuyển dụng;

 

·       Đánh giá kỹ năng nghề nghiệp, trình độ, và sự phù hợp của bạn cho vị trí công việc ứng tuyển;

 

·       Liên lạc với bạn về hồ sơ ứng tuyển của bạn;

 

·       Cải thiện quy trình tuyển dụng, bao gồm quy trình xác minh và sàng lọc ứng viên;

 

·       Bảo đảm an toàn cho Bạn và nhân viên của chúng tôi;

 

·       Quản lý tốt hơn công việc quản trị nguồn nhân lực, công việc kinh doanh của chúng tôi và mối quan hệ của chúng tôi với Bạn;

 

·       Tiếp thị và cung cấp cho Bạn thông tin của chúng tôi hoặc các bên thứ ba về cơ hội việc làm của chúng tôi mà Bạn có thể quan tâm (chúng tôi có thể được hoặc không được trả thù lao). Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các cơ hội nghề nghiệp và các vị trí công việc mà chúng tôi cho là có thể phù hợp với bạn qua tin nhắn (SMS), điện thoại hoặc thiết bị di động, email, fax, thư, trình duyệt tin điện tử, các trang mạng xã hội, gặp trực tiếp hoặc bất kỳ kênh thông tin nào khác;

 

·       Thông báo cho Bạn các thông tin về quyền lợi và thay đổi của quy trình tuyển dụng và giới thiệu công việc;

 

·       Phản hồi các thắc mắc, khiếu nại của Bạn và giải quyết các tranh chấp nói chung;

 

·       Cập nhật, tổng hợp và cải thiện tính chính xác của dữ liệu thu thập;

 

·       Tổng hợp dữ liệu, báo cáo và thống kê đã được ẩn danh hoặc đã được tổng hợp để không xác định được danh tính Bạn với tư cách cá nhân;

 

·       Đảm bảo việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật áp dụng cho CIMB Việt Nam;

 

·       Tiến hành kiểm tra, điều tra, ngăn chặn tội phạm;

 

·       Tuân thủ các quy định và yêu cầu thi hành pháp luật;

 

·       Thi hành và/hoặc bảo vệ bất kỳ quyền nào của chúng tôi; và/hoặc

 

·       Các mục đích khác theo quy cầu hoặc được cho phép với pháp luật, quy định, hướng dẫn hoặc lệnh của tòa án và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

 

Chúng tôi đảm bảo sẽ nhận sự đồng ý của Bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn cho mục đích khác với mục đích được nêu trong Thông Báo này và các điều khoản về quyền riêng tư theo (các) thỏa thuận của Bạn với CIMB Việt Nam. 

 

 

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

Bạn theo đây đồng ý và cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn với chúng tôi (cũng như với các tổ chức khác trong Tập đoàn CIMB ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam) cho:

 

·       Các tổ chức khác trong Tập đoàn CIMB;

 

·       Các bên thứ ba được Bạn ủy quyền cho chúng tôi chia sẻ thông tin;

 

·       Các công ty và tổ chức hỗ trợ chúng tôi xử lý hoặc thực hiện các vấn đề mà Bạn yêu cầu;

 

·       Các bên thứ ba có chức năng xác minh thông tin của Bạn;

 

·       Các bên tư vấn tuyển dụng của chúng tôi;

 

·       Các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi như dịch vụ sàng lọc và xác minh ứng viên, dịch vụ xác thực thông tin, dịch vụ kiểm tra sức khỏe, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ tư vấn quản lý, dịch vụ vận hành và quản trị, dịch vụ xử lý dữ liệu và công nghệ và các dịch vụ có liên quan khác;

 

·       Các bên tư vấn chuyên môn như kiểm toán viên, cố vấn pháp lý, luật sư của chúng tôi;

 

·       Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ, tòa án, cơ quan giải quyết tranh chấp, cơ quan quản lý; và/hoặc

 

·       Bất kỳ người có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của chúng tôi theo thỏa thuận của Bạn với chúng tôi, luôn tuân thủ, tại bất kỳ thời điểm nào, quy định của pháp luật (bao gồm các quy định, hướng dẫn và/hoặc nghĩa vụ) áp dụng cho CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB (dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam). Các bên thứ ba nói trên trong một số trường hợp có thể ở bên ngoài Việt Nam.

 

Chúng tôi giới hạn cách thức mà chúng tôi chia sẻ và đối tượng được nhận dữ liệu cá nhân của Bạn từ chúng tôi, đồng thời sẽ thực hiện các bước đảm bảo dữ liệu cá nhân của Bạn được bảo mật và bảo vệ trong quá trình chúng tôi chia sẻ dữ liệu. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn phục vụ các mục đích xử lý dữ liệu cho các đối tượng như nêu trên tùy từng trường hợp và khi được pháp luật cho phép.

 

 

Hoạt Động Marketing

 

Có thể xảy ra những trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin nhận dạng ẩn danh về Bạn cho các bên thứ ba, chẳng hạn như nhận dạng quảng cáo hoặc mã hóa một chiều (ví dụ: hàm băm mật mã) của ID tài khoản thông thường, chẳng hạn như số liên lạc hoặc địa chỉ e-mail, nhằm thực hiện các hoạt động quảng cáo có định hướng.

 

Ngoài ra, các cá nhân trong CIMB Việt Nam, đơn vị bán hàng và đối tác của chúng tôi có thể liên hệ với Bạn về các cơ hội việc làm, thư giới thiệu hội thảo hoặc sự kiện mà chúng tôi tin rằng Bạn có thể quan tâm hoặc mang lại lợi ích tài chính cho Bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn (không bao gồm thông tin liên quan đến công việc hoặc tài khoản của Bạn) cho các bên thứ ba, chẳng hạn như đơn vị bán hàng và đối tác chiến lược của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo khi đã có sự đồng ý trước rõ ràng của Bạn, và luôn tuân thủ, tại bất kỳ thời điểm nào, quy định của pháp luật (bao gồm các quy định, hướng dẫn và/hoặc nghĩa vụ) áp dụng cho CIMB Việt Nam.

 

Bất cứ lúc nào Bạn cũng có thể thông báo cho chúng tôi về việc không muốn nhận thông tin truyền thông tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi, từ các tổ chức, cá nhân trong CIMB Việt Nam và/hoặc từ đơn vị bán hàng và đối tác chiến lược của chúng tôi bằng cách thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ/số điện thoại/số fax/địa chỉ email được cung cấp ở cuối Thông Báo này. Chỉ thị bằng văn bản mới nhất của Bạn cho chúng tôi sẽ được áp dụng. Trong một số trường hợp nhất định khi thông tin tiếp thị từ chúng tôi được gửi qua trình duyệt đến thiết bị di động của Bạn, Bạn sẽ phải thực hiện theo các bước nhất định để ngừng nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

 

Chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật về dữ liệu cá nhân của Bạn và sẽ không tiết lộ thông tin của Bạn cho bất kỳ ai ngoài CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB ngoại trừ trường hợp:

 

 

·       Bạn đã đồng ý rõ ràng như được nêu trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi và/hoặc theo sự đồng ý và ủy quyền của Bạn được quy định trong Thông Báo này;

 

·       Theo yêu cầu của pháp luật hoặc pháp luật hiện hành cho phép chúng tôi tiết lộ;

 

·       Theo yêu cầu hoặc ủy quyền bởi lệnh của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền, bao gồm chính phủ hay bán chính phủ có thẩm quyền tài phán đối với CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB;

 

·       Khi chúng tôi chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của chúng tôi với Bạn; và

 

·       Khi chúng tôi được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ của mình đối với bất kỳ cơ quan quản lý nào có liên quan.

 

 

Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn Ra Nước Ngoài

 

 

Dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được chúng tôi lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi Tập Đoàn CIMB hoặc cho các bên thứ ba khác phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Thông Báo này và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 

Trong trường hợp cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp lý cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của Bạn được bảo vệ thích hợp, thỏa đáng để tuân thủ đúng pháp luật hiện hành, bao gồm việc yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Bạn được chuyển giao cho họ sẽ được bảo mật và an toàn.

 

 

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Quyết Định Tự Động

 

 

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn để tiến hành phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định tự động trong hoạt động kinh doanh của mình và để đánh giá nhằm dự đoán trước các kết quả và rủi ro. Chúng tôi có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, dịch vụ kỹ thuật của bên thứ ba để tăng khả năng tương tác của sản phẩm/dịch vụ, cải thiện trải nghiệm cho ứng viên, bảo đảm quy trình tuyển dụng của chúng tôi được an toàn, hiệu quả hơn cũng như rút ngắn thời gian, quy trình xử lý.

 

 

Bảo Đảm An Toàn Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB rất xem trọng quyền riêng tư và việc đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của Bạn. Chúng tôi thường xuyên rà soát và triển khai các biện pháp kỹ thuật an toàn thông tin cập nhật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Nhân viên của CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB đều được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn và cẩn trọng tối đa, nếu không tuân thủ nhân viên đó sẽ bị xử lý kỷ luật.

 

Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ, các đối tác hoặc bên thứ ba khác được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về bảo mật, quyền riêng tư và an ninh dữ liệu khi họ sử dụng, truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn.

 

Tuy nhiên, Bạn hiểu rằng việc truyền thông tin qua mạng internet không hoàn toàn an toàn và có thể có những rủi ro tiềm ẩn. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân của Bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật đó có thể ngăn chặn hoàn toàn được những hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra như sự truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của Bạn từ các tội phạm công nghệ cao (ví dự như tin tặc) hoặc rò rỉ dữ liệu từ lỗ hổng an ninh mạng.

 

 

Thời Gian Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Bạn phù hợp với Thông Báo này và/hoặc các điều khoản và điều kiện của các thỏa thuận của Bạn với CIMB Việt Nam trong thời gian Bạn giao dịch hoặc có quan hệ hợp đồng với chúng tôi hoặc khi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi đối với Bạn, hoặc thực thi để bảo vệ lợi ích của Tập đoàn CIMB và/hoặc Bạn khi thấy cần thiết, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và các chính sách của CIMB Việt Nam liên quan đến việc lưu giữ dữ liệu.

 

Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được xử lý tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào sự đồng ý của Bạn, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác và sẽ ngừng được xử lý khi Bạn rút lại sự đồng ý của mình hoặc khi được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Bạn vì lý do kinh doanh hoặc lý do pháp lý trong thời gian Bạn giao dịch hoặc có quan hệ hợp đồng với chúng tôi, đồng thời cũng lưu giữ thêm trong một khoảng thời gian sau đó phục vụ cho các mục đích được nêu tại Thông Báo này phù hợp với các tiêu chuẩn chính sách về lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trừ khi các luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh, tiêu hủy và/hoặc ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn cần đến dữ liệu cá nhân đó nữa.

 

Nếu Dữ Liệu Cá Nhân Do Bạn Cung Cấp Không Đầy Đủ?

 

Khi được chỉ định (ví dụ: trong đơn hoặc biểu mẫu về tuyển dụng), Bạn có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi để chúng tôi xử lý đơn và quy trình liên quan đến ứng tuyển và/hoặc tuyển dụng của Bạn. Nếu Bạn từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân bắt buộc đó, chúng tôi sẽ không thể xử lý hồ sơ ứng tuyển của Bạn. Bạn phải cập nhật cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của Bạn đã được chúng tôi ghi nhận.

 

 

Các Quyền và Nghĩa Vụ Của Bạn Liên Quan Đến Dữ Liệu Cá Nhân

 

Bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của Bạn cung cấp cho chúng tôi:

 

·       Quyền được biết;

 

·       Quyền đồng ý;

 

·       Quyền truy cập;

 

·       Quyền cung cấp dữ liệu;

 

·       Quyền chỉnh sửa dữ liệu;

 

·       Quyền xóa dữ liệu;

 

Xin Bạn lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để giao dịch với Bạn.

 

·       Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu;

 

Xin Bạn lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để giao dịch với Bạn.

 

·       Quyền rút lại sự đồng ý;

 

Trong trường hợp rút lại sự đồng ý của mình, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) chúng tôi có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn theo các yêu cầu của quy định hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền; (ii) chúng tôi có thể không cung cấp được các tiện ích cho Bạn khi không được xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Do đó, khi Bạn thực thi quyền này, chúng tôi có quyền chấm dứt cung cấp (các) tiện ích và Bạn có nghĩa vụ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của Bạn với chúng tôi tại thời điểm chúng tôi chấm dứt cung cấp (các) tiện ích đó.

 

·       Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện;

 

·       Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;

 

·       Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

 

Bạn có các nghĩa vụ sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của Bạn cung cấp khi đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu đó:

 

·       Cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác;

 

·       Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn;

 

·       Tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.

 

Chúng tôi tuân theo các quyền và nghĩa vụ hợp đồng theo luật và quy định có liên quan, Bạn có thể thực thi quyền lựa chọn của mình đối với việc tiết lộ, lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn hoặc các quyền khác liên quan đến dữ liệu cá nhân của Bạn như nêu trên. Nếu Bạn muốn thực hiện quyền lựa chọn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ/số điện thoại được cung cấp ở cuối Thông Báo này.

 

Xin lưu ý rằng một số phương thức thông tin như sao kê tài khoản hay trang web của chúng tôi có chứa thông tin tiêu chuẩn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà nếu xóa đi thì không thể không làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, hoạt động tài khoản và/hoặc các chi phí bổ sung cho Bạn.

 

Sửa Đổi Thông Báo Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Thông Báo này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ được cập nhật trên trang web của CIMB Việt Nam và/hoặc bằng các phương tiện thông tin phù hợp khác của CIMB Việt Nam.

 

Cách Thức Liên Hệ Với CIMB Việt Nam

 

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Báo này hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ theo các điểm liên hệ sau:

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Dành cho Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ)

 

(Nếu Bạn đang đọc Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi tắt là “Thông Báo”) này thay mặt cho một công ty/doanh nghiệp đã hoặc đang duy trì quan hệ hợp đồng với Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên CIMB Việt Nam, Thông Báo này được gửi đến và áp dụng cho, không giới hạn, giám đốc, người quản lý, người lao động, chủ sở hữu thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp và người được ủy quyền, thông tin chi tiết về người có thẩm quyền ký tên, và thông tin liên lạc của cá nhân mà chúng tôi tiếp xúc và xử lý để Bạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho chúng tôi (“Các Cá Nhân Có Liên Quan”) và “Bạn” theo đó sẽ được hiểu là Các Cá Nhân Có Liên Quan).

 

Tại CIMB Việt Nam, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Bạn và luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Theo đó, Thông Báo này được ban hành để giải thích và chi tiết một số nội dung tại Chính sách và quy định của chúng tôi về quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn đã được thông qua như cam kết của chúng tôi trong việc tôn trọng, duy trì, bảo vệ và bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu cá nhân của Bạn.

 

CIMB Việt Nam chỉ thu thập, ghi lại, giữ, sử dụng, công bố và lưu trữ (gọi chung là “xử lý”) dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư hiện hành, Thông Báo này và các Chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư được áp dụng trong (các) thỏa thuận của Bạn đã ký kết với CIMB Việt Nam. 

 

Thông Báo này giải thích:

- Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu đó;

- Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn;

- Các bên được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân;

- Bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân của Bạn;

- Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cách truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của Bạn.

 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn, vì vậy vui lòng dành thời gian tìm hiểu các thông tin về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn tại CIMB Việt Nam và nếu Bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ/số điện thoại được cung cấp ở cuối Thông Báo này để được hỗ trợ.

 

Cho mục đích của Thông Báo này:

 

 • Tập đoàn CIMB” có nghĩa là CIMB Group Holdings Berhad và tất cả các công ty liên quan có mối quan hệ với nhau thông qua quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua các hình thức liên kết khác và các công ty đồng kiểm soát, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ theo quy định khác, ngoại trừ các công ty, chi nhánh, văn phòng và các hình thức hiện diện khác hoạt động bên ngoài Malaysia trừ khi và trong phạm vi được quy định khác.

 

 • CIMB Việt Nam” có nghĩa là Ngân hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên CIMB Việt Nam, là ngân hàng 100% vốn của Tập đoàn CIMB thành lập tại Việt Nam và được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trong Thông Báo này, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” có nghĩa CIMB Việt Nam mà Bạn đang giao dịch, có xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn và quyết định cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn.

 

 • Dữ liệu cá nhân” đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Bạn và/hoặc các giao dịch của Bạn với chúng tôi. Thông tin này thể hiện dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử bao gồm tên, địa chỉ, nghề nghiệp, thông tin liên lạc, chi tiết về (các) tài khoản, loại sản phẩm và/hoặc dịch vụ được đăng ký và những thông tin cần thiết khác liên quan đến Bạn và (các) giao dịch của Bạn với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 

Để tránh hiểu sai, xin lưu ý rằng Thông Báo này chỉ áp dụng cho các cá nhân.

 

 

Những Dữ Liệu Cá Nhân Được Chúng Tôi Thu Thập Và Cách Thức Thực Hiện

 

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau dưới đây khi bạn trực tiếp cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho chúng tôi, hoặc bạn có liên quan đến hoặc đại diện cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp hay tổ chức cung ứng hàng hóa dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:

 

·       Thông tin nhân thân cho phép nhận diện Bạn như: tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, nơi sinh đăng ký, quốc tịch, hình ảnh tư liệu camera và ghi hình của cá nhân, dữ liệu ra vào văn phòng của chúng tôi và hồ sơ mạng xã hộisố định danh quốc gia, số hộ chiếu, mã số thuế

 

·       Thông tin liên lạc của Bạn như: địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, địa chỉ nơi làm việc, nơi ở hiện tại, và địa chỉ liên lạc của Bạn.

 

·       Thông tin phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động của Bạn trên không gian mạng như: hành vi Bạn tìm kiếm thông tin trên mạng, tương tác của Bạn với các sản phẩm/tiện ích của chúng tôi hoặc với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của các đối tác/bên cung cấp của chúng tôi.

 

·       Thông tin về quan hệ cá nhân, sự liên kết hoặc mối quan hệ giữa các cá nhân hay pháp nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của Bạn hàng như: tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái), vợ chồng hoặc quan hệ với người sử dụng lao động.

 

·       Thông tin nghề nghiệp hoặc thông tin về quá trình học tập và làm việc của Bạn.

 

·       Thông tin về Bạn được ghi nhận qua giọng nói, tin nhắn, thư điện tử và các thông tin liên lạc khác giữa chúng tôi với Bạn.

 

Trong một số trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể cần phải thu thập các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Bạn với sự đồng ý của Bạn hoặc theo quy định của pháp luật. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là những dữ liệu cá nhân gắn liền với sự riêng tư của cá nhân mà khi bị vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp với các quyền lợi pháp lý của cá nhân đó, bao gồm các loại sau:

 

·       Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc của Bạn.

 

·       Thông tin cho phép xác định tình trạng, vị thế và lịch sử giao dịch tài chính của bạn như: thông tin về tài khoản khi bạn nhận các khoản thanh toán từ chúng tôi, thông tin cơ bản về bạn như báo cáo về tài chính và chấm điểm tín dụng.

 

·       Dữ liệu về tội phạm, thông tin về về án tích, thủ tục tố tụng hoặc cáo buộc phạm tội, thông tin về án tích hoặc thông tin mà chúng tôi xác định là có liên quan đến nghĩa vụ phòng ngừa tội phạm tài chính của chúng tôi.

 

·       Dữ liệu vị trí của Bạn được xác định qua dịch vụ định vị, bao gồm các thông tin cho biết hoặc có chứa vị trí của một thiết bị như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) hoặc số nhận dạng cookie của Bạn.

 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ Bạn và từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:

 

 

·       Từ mối quan hệ của Bạn với chúng tôi;

 

·       Từ các bên thứ ba có liên hệ với Bạn, chẳng hạn như người sử dụng lao động, và/hoặc công ty của bạn, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn đại diện hoặc có liên quan đến bạn, tùy thuộc vào sự đồng ý trước của Bạn;

 

·       Qua phản hồi bằng văn bản của Bạn với chúng tôi và/hoặc các đại lý được ủy quyền của chúng tôi qua tin nhắn, điện thoại hoặc thiết bị di động, email, fax, thư, trình duyệt tin điện tử, các trang mạng xã hội hoặc bất kỳ kênh thông tin nào khác;

 

·       Từ các nguồn khác theo sự đồng ý của Bạn đối với việc cung cấp thông tin liên quan đến Bạn và/hoặc các nguồn mở, không bị hạn chế;

 

·       Từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các cơ quan chấp pháp để xác định rõ tình hình tài chính hiện tại và trong quá khứ của Bạn;

 

·       Từ các nguồn khác (ví dụ như các cơ quan có thẩm quyền/được phép cung cấp báo cáo tín dụng, các tổ chức tài chính);

 

·       Từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp và/hoặc thu thập khi Bạn truy cập các trang tin điện tử của chúng tôi và/hoặc tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi mà có thể để lại địa chỉ IP của thiết bị hoặc từ dữ liệu được thu thập qua cookies.

 

Chúng tôi sử dụng cookies cho một số mục đích, trong đó có nhận ra và ghi nhớ sở thích của Bạn đối với một số loại nội dung mà Bạn quan tâm, phân tích nội bộ và khắc phục sự cố, cải thiện chất lượng và cá nhân hóa các nội dung của chúng tôi cũng như trải nghiệm cho Bạn. Cookies là các tập tin văn bản có dung lượng nhỏ thu thập thông tin về người dùng và hoạt động của người dùng trên trang web hoặc qua việc sử dụng ứng dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, cách người dùng truy cập trang web (ví dụ như thông qua công cụ tìm kiếm hoặc liên kết từ một trang web khác) và cách người dùng điều hướng trong website hoặc ứng dụng di động.

 

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trên trình duyệt và/hoặc thiết bị di động của mình để được thông báo khi nhận cookie hoặc các công cụ theo dõi tương tự. Bạn vui lòng kiểm tra cài đặt trình duyệt để biết các công cụ theo dõi đã được bật trên máy tính hoặc thiết bị di động hay chưa hoặc để yêu cầu không nhận cookie hay tắt cookie nếu Bạn không cho phép việc thu thập thông tin qua cookies. Tuy nhiên, Bạn lưu ý rằng việc bật chặn hoặc tắt cookies có thể hạn chế một số tính năng khi Bạn sử dụng các trang web hoặc nền tảng trên điện thoại của chúng tôi.

 

 

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi với Bạn hoặc tổ chức mà bạn đại diện và để điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn cho những mục đích sau:

 

 

·       Liên lạc, làm việc với Bạn với tư cách là đại diện của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho chúng tôi;

 

·       Thẩm định, xem xét thiết lập quan hệ hợp đồng với nhà cung cấp;

 

·       Tạo và duy trì tài khoản của nhà cung cấp;

 

·       Giám sát việc thực hiện hợp đồng với nhà cung cấp, thanh toán hóa đơn và tài khoản;

 

·       Bảo đảm an toàn cho Bạn và nhân viên của chúng tôi

 

·       Quản lý vận hành công việc kinh doanh của chúng tôi và mối quan hệ của chúng tôi với Bạn như: thực hiện các công việc hành chính, hoạt động quản lý rủi ro, hoạt động kiểm tra/kiểm toán nội bộ; bảo đảm hệ thống liên lạc và xử lý thông tin, giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của chúng tôi với Bạn cho mục đích đào tạo/huấn luyện nội bộ và nâng cao chất lượng phục vụ và hợp tác.

 

·       Phản hồi các thắc mắc, khiếu nại của Bạn và giải quyết các tranh chấp nói chung;

 

·       Đảm bảo việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật áp dụng cho CIMB Việt Nam;

 

·       Tiến hành kiểm tra phòng chống rửa tiền; phát hiện, điều tra, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

 

·       Tuân thủ các quy định và yêu cầu thi hành pháp luật;

 

·       Thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi và tiến hành các thủ tục tố tụng pháp lý; và/hoặc

 

·       Các mục đích khác theo quy cầu hoặc được cho phép với pháp luật, quy định, hướng dẫn hoặc lệnh của tòa án và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

 

Chúng tôi đảm bảo sẽ nhận sự đồng ý của Bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn cho mục đích khác với mục đích được nêu trong Thông Báo này và các điều khoản về quyền riêng tư theo (các) thỏa thuận của Bạn với CIMB Việt Nam. 

 

 

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

Bạn theo đây đồng ý và cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn (cũng như với các tổ chức khác trong Tập đoàn CIMB ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam) cho:

 

·       Các tổ chức khác trong Tập đoàn CIMB;

 

·       Các bên thứ ba được Bạn ủy quyền cho chúng tôi chia sẻ thông tin;

 

·       Các công ty và tổ chức hỗ trợ chúng tôi xử lý hoặc thực hiện các vấn đề mà Bạn yêu cầu;

 

·       Các bên thứ ba có chức năng xác minh thông tin của Bạn;

 

·       Các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi như dịch vụ xác thực thông tin, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ tư vấn quản lý, dịch vụ vận hành và quản trị, dịch vụ an ninh, dịch vụ xử lý dữ liệu và công nghệ và các dịch vụ có liên quan khác;

 

·       Các bên tư vấn chuyên môn như kiểm toán viên, cố vấn pháp lý, luật sư của chúng tôi;

 

·       Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính được phép;

 

·       Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ, tòa án, cơ quan giải quyết tranh chấp, cơ quan quản lý; và/hoặc

 

·       Các cá nhân, công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn đại diện hoặc có liên quan đến Bạn;

 

·       Các bên thứ ba là kết quả của việc cơ cấu lại các tiện ích được cấp hoặc thông qua việc bán nợ, hoặc mua bán sáp nhập doanh nghiệp bởi bất kỳ công ty nào của Tập đoàn CIMB, với điều kiện là người nhận thông tin cũng sử dụng thông tin của Bạn cho cùng mục đích ban đầu khi Bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc được chúng tôi sử dụng;

 

·       Bất kỳ người có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của chúng tôi theo thỏa thuận của Bạn với chúng tôi, luôn tuân thủ, tại bất kỳ thời điểm nào, quy định của pháp luật (bao gồm các quy định, hướng dẫn và/hoặc nghĩa vụ) áp dụng cho CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB (dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam). Các bên thứ ba nói trên trong một số trường hợp có thể ở bên ngoài Việt Nam.

 

Chúng tôi giới hạn cách thức mà chúng tôi chia sẻ và đối tượng được nhận dữ liệu cá nhân của Bạn từ chúng tôi, đồng thời sẽ thực hiện các bước đảm bảo dữ liệu cá nhân của Bạn được bảo mật và bảo vệ trong quá trình chúng tôi chia sẻ dữ liệu. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn phục vụ các mục đích xử lý dữ liệu cho các đối tượng như nêu trên tùy từng trường hợp và khi được pháp luật cho phép.

 

 

Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn Ra Nước Ngoài

 

 

Dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được chúng tôi lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi Tập Đoàn CIMB hoặc cho các bên thứ ba khác phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Thông Báo này và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 

Trong trường hợp cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp lý cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân của Bạn được bảo vệ thích hợp, thỏa đáng để tuân thủ đúng pháp luật hiện hành, bao gồm việc yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Bạn được chuyển giao cho họ sẽ được bảo mật và an toàn.

 

 

Bảo Đảm An Toàn Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB rất xem trọng quyền riêng tư và việc đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của Bạn. Chúng tôi thường xuyên rà soát và triển khai các biện pháp kỹ thuật an toàn thông tin cập nhật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Nhân viên của CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB đều được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn và cẩn trọng tối đa, nếu không tuân thủ nhân viên đó sẽ bị xử lý kỷ luật.

 

Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ, các đối tác hoặc bên thứ ba khác được chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về bảo mật, quyền riêng tư và an ninh dữ liệu khi họ sử dụng, truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn.

 

Tuy nhiên, Bạn hiểu rằng việc truyền thông tin qua mạng internet không hoàn toàn an toàn và có thể có những rủi ro tiềm ẩn. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân của Bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật đó có thể ngăn chặn hoàn toàn được những hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra như sự truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của Bạn từ các tội phạm công nghệ cao (ví dự như tin tặc) hoặc rò rỉ dữ liệu từ lỗ hổng an ninh mạng.

 

 

Thời Gian Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

 

CIMB Việt Nam và Tập đoàn CIMB sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Bạn phù hợp với Thông Báo này và/hoặc các điều khoản và điều kiện của các thỏa thuận của Bạn với CIMB Việt Nam trong thời gian Bạn sử dụng các sản phẩm, tiện ích của chúng tôi, hoặc khi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi đối với Bạn, hoặc thực thi để bảo vệ lợi ích của Tập đoàn CIMB và/hoặc Bạn khi thấy cần thiết, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và các chính sách của CIMB Việt Nam liên quan đến việc lưu giữ dữ liệu.

 

Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được xử lý tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào sự đồng ý của Bạn, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác và sẽ ngừng được xử lý khi Bạn rút lại sự đồng ý của mình hoặc khi được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Bạn vì lý do kinh doanh hoặc lý do pháp lý trong thời gian Bạn giao dịch với chúng tôi, đồng thời cũng lưu giữ thêm trong một khoảng thời gian sau đó phục vụ cho các mục đích được nêu tại Thông Báo này phù hợp với các tiêu chuẩn chính sách về lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trừ khi các luật và quy định hiện hành có yêu cầu khác, chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh, tiêu hủy và/hoặc ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi không còn cần đến dữ liệu cá nhân đó nữa.

 

 

Các Quyền và Nghĩa Vụ Của Bạn Liên Quan Đến Dữ Liệu Cá Nhân

 

Bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của Bạn cung cấp cho chúng tôi:

 

·       Quyền được biết;

 

·       Quyền đồng ý;

 

·       Quyền truy cập;

 

·       Quyền cung cấp dữ liệu;

 

·       Quyền chỉnh sửa dữ liệu;

 

·       Quyền xóa dữ liệu;

 

Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, tuy nhiên, xin Bạn lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để giao dịch với Bạn.

 

·       Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu;

 

Bạn có thể yêu cầu hạn chế hoặc phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Tuy nhiên, xin Bạn lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn phải cần một số thông tin cá nhân để giao dịch với Bạn.

 

·       Quyền rút lại sự đồng ý;

 

Trong trường hợp rút lại sự đồng ý của mình, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: chúng tôi có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn theo các yêu cầu của quy định hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền.  

 

·       Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện;

 

·       Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;

 

·      Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

 

Bạn có các nghĩa vụ sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của Bạn cung cấp khi đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu đó:

 

·       Cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác;

 

·       Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn;

 

·       Tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.

 

Chúng tôi tuân theo các quyền và nghĩa vụ hợp đồng theo luật và quy định có liên quan, Bạn có thể thực thi quyền lựa chọn của mình đối với việc tiết lộ, lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn hoặc các quyền khác liên quan đến dữ liệu cá nhân của Bạn như nêu trên. Nếu Bạn muốn thực hiện quyền lựa chọn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ/số điện thoại được cung cấp ở cuối Thông Báo này.

 

 

Sửa Đổi Thông Báo Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

 

Thông Báo này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ được cập nhật trên trang web của CIMB Việt Nam và/hoặc bằng các phương tiện thông tin phù hợp khác của CIMB Việt Nam.

 

Cách Thức Liên Hệ Với CIMB Việt Nam

 

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Báo này hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ theo các điểm liên hệ sau:

Số điện thoại
1900 969696 – (84) 28 6284 8567
Email
cimbcare@cimb.com
Địa chỉ

Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên CIMB Việt Nam

 • Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà CornerStone,16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà VRG, 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.