Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tập đoàn CIMB luôn hướng tới mục tiêu thúc đẩy Khách hàng và xã hội phát triển với nỗ lực thực hiện các hoạt động ngân hàng bền vững. Chúng tôi đặt Khách hàng làm trọng tâm và cam kết mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất bằng cách đối xử công bằng trong tất cả các giao dịch của Khách hàng với CIMB.

 

SỰ TIN TƯỞNG của Khách hàng rất quan trọng đối với CIMB và chúng tôi hứa rằng sẽ luôn: