Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Làm sao chuyển tiền qua số tài khoản?

Bạn có thể chuyển tiền qua số tài khoản qua các bước sau:

 1. Chọn "Chuyển Tiền"
 2. Chọn "Chuyển Đến Người Nhận Mới"
 3. Chọn "Tài Khoản Ngân Hàng"
 4. Chọn ngân hàng của tài khoản khác từ danh sách "Tên Ngân Hàng"
 5. Nhập "Số Tài Khoản"
 6. Nhập số tiền và nội dung chuyển tiền
 7. Xác nhận chuyển tiền.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?