Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Làm sao chuyển tiền qua số điện thoại liên lạc?

Bạn có thể chuyển tiền qua số điện thoại qua các bước sau:

 1. Chọn "Chuyển Tiền"
 2. Chọn "Chuyển Đến Người Nhận Mới"
 3. Chọn "Liên Lạc"
 4. Chọn số điện thoại liên lạc của người nhận mà bạn muốn chuyển tiền
 5. Nhập số tiền và nội dung
 6. Xác nhận chuyển tiền.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?