Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Làm sao chuyển tiền qua số thẻ?

Bạn có thể chuyển tiền qua số thẻ qua các bước sau:

 1. Chọn "Chuyển Tiền"
 2. Chọn "Chuyển Đến Người Nhận Mới"
 3. Chọn "Thẻ"
 4. Nhập Số thẻ
 5. Nhập số tiền và nội dung
 6. Xác nhận chuyển tiền.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?