Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Làm sao rút tiền trước khi đáo hạn?

Bạn có thể rút tiền trước khi đáo hạn qua các bước sau:

  1. Chọn mục "Tiền Gửi Tiết Kiệm"
  2. Chọn "Rút Tiền"
  3. Xác nhận rút tiền
  4. Nhập mã xác nhận được gửi về số điện thoại của bạn.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?