Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Làm thế nào để thanh toán hóa đơn?

Bạn có thể thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn qua các bước sau:

 1. Đăng nhập vào OCTO App
 2. Tại Trang chủ, chọn Thanh toán hóa đơn
 3. Chọn Thanh toán hóa đơn mới
 4. Chọn Dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ
 5. Nhập Mã Khách hàng
 6. Chọn Kiểm tra thông tin hóa đơn
 7. Sau khi xem thông tin hóa đơn, chọn Thanh toán ngay
 8. Xác nhận thanh toán.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?