Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Cài đặt Mã Truy Cập

Bạn có thể cài đặt Mã Truy cập qua các bước sau:

 1. Chọn Danh Mục - Trợ Giúp
 2. Chọn Cài Đặt Bảo Mật
 3. Chọn Mã Truy Cập
 4. Chọn Mở Mã Truy Cập
 5. Nhập mã truy cập mới
 6. Nhập lại mã truy cập mới một lần nữa để xác nhận
 7. Nhập mật khẩu hiện tại để xác nhận.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?