Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Đổi Mật Khẩu

Bạn có thể đổi mật khẩu qua các bước sau:

 1. Chọn Danh Mục - Trợ Giúp
 2. Chọn Cài Đặt Bảo Mật
 3. Chọn Đổi Mật Khẩu
 4. Nhập mật khẩu hiện tại
 5. Nhập mật khẩu mới
 6. Nhập mật khẩu mới một lần nữa để xác nhận.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?