Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Đổi Mật Khẩu

Bạn có thể đổi mật khẩu qua các bước sau:

 1. Chọn Danh Mục - Trợ Giúp
 2. Chọn Cài Đặt Bảo Mật
 3. Chọn Đổi Mật Khẩu
 4. Nhập mật khẩu hiện tại
 5. Nhập mật khẩu mới
 6. Nhập mật khẩu mới một lần nữa để xác nhận.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?