Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Chuyển tiền từ ngân hàng khác

Bạn có thể chuyển khoản vào số thẻ hoặc số tài khoản với các thông tin sau:

  • Người nhận: Tên khách hàng
  • Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng CIMB Việt Nam
  • Số thẻ/ số tài khoản: số thẻ/ số tài khoản của bạn.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?