Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Nạp tiền qua VNPost

Khi đến cửa hàng VNPost để thực hiện nạp tiền, bạn cần đến quầy thông tin và yêu cầu nạp tiền dịch vụ thu hộ. Sau đó bạn sẽ điền thông tin vào giấy chứng nhận nộp tiền - kí xác nhận và nộp tiền tại quầy để nạp tiền cho tài khoản.  

Tìm kiếm thêm câu hỏi?