Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Làm thế nào để thay đổi mã PIN?

Bạn có thể yêu cầu thay đổi mã PIN qua các bước sau:

 1. Đăng nhập vào OCTO App
 2. Chọn mục Thẻ
 3. Chọn "Đặt lại mã PIN"
 4. Nhập mã PIN mà bạn muốn
 5. Nhập lại mã PIN của bạn một lần nữa.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?