Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Làm thế nào để khóa/mở khóa chức năng giao dịch trực tuyến thẻ?

  1. Đăng nhập vào OCTO Mobile Banking
  2. Chọn mục Thẻ
  3. Chọn Cài đặt
  4. Chọn Mở/Tắt cho Giao dịch trực tuyến.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?