Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Làm thế nào để khóa/mở khóa thẻ?

Bạn có thể khóa hoặc mở khóa thẻ qua các bước sau:

 1. Đăng nhập vào OCTO App
 2. Chọn mục Thẻ
 3. Chọn Khóa thẻ/Mở khóa thẻ
 4. Chọn lý do Khóa thẻ/Mở khóa thẻ
 5. Xác nhận Khóa thẻ/Mở khóa thẻ.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?