Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thay đổi hạn mức thẻ/tài khoản?

Bạn có thể thay đổi hạn mức thẻ/tài khoản qua các bước sau:

 1. Đăng nhập vào OCTO App
 2. Chọn Danh mục
 3. Chọn "Cài đặt"
 4. Chọn hạn mức bạn muốn thay đổ
 5. Nhập hạn mức
 6. Nhấn "Lưu".

Tìm kiếm thêm câu hỏi?