Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Làm thế nào để thay đổi hạn mức thẻ/tài khoản?

Bạn có thể thay đổi hạn mức thẻ/tài khoản qua các bước sau:

 1. Đăng nhập vào OCTO App
 2. Chọn Danh mục
 3. Chọn "Cài đặt"
 4. Chọn hạn mức bạn muốn thay đổ
 5. Nhập hạn mức
 6. Nhấn "Lưu".

Tìm kiếm thêm câu hỏi?