Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Thay đổi thông tin nghề nghiệp

Bạn có thể làm theo những bước sau đây để đổi ngành nghề:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng OCTO
 2. Chọn Danh Mục
 3. Nhấn vào hình đại diện của mình
 4. Nhấn vào ngành nghề
 5. Chọn ngành nghề mới của bạn.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?