Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Làm thế nào để thay đổi tên/ngày sinh?

Chúng tôi rất tiếc rằng bạn không thể thay đổi tên và ngày sinh

Tìm kiếm thêm câu hỏi?