Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Làm thế nào để thay đổi email tôi đã đăng ký?

Bạn có thể làm theo những bước sau đây để đổi email:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng OCTO
 2. Chọn Danh Mục
 3. Nhấn vào hình đại diện của mình
 4. Nhấn vào email
 5. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn
 6. Nhập email mới của bạn
 7. Email xác nhận sẽ được gửi đến email mới của bạn
 8. Nhấn vào đường dẫn trong email để xác nhận.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?