Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tại sao tên in trên thẻ bị rút ngắn lại?

Độ dài tối đa cho tên in trên thẻ là 22 kí tự, trong trường hợp tên khách hàng vượt quá 22 kí tự, tên sẽ bị rút ngắn lại.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?