Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi nên làm gì khi mất thẻ?

Bạn có thể liên hệ với CIMB thông qua tổng đài 1900 969696, Chat hoặc email đến cimbcare@cimb.com để yêu cầu khóa thẻ ngay lập tức.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?