Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi nên làm gì khi mất thẻ?

Bạn có thể liên hệ với CIMB thông qua tổng đài 1900 969696, Chat hoặc email đến cimbcare@cimb.com để yêu cầu khóa thẻ ngay lập tức.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?