Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể làm gì với thẻ ghi nợ Visa Debit?

Với thẻ OCTO Debit, bạn có thể:

  • Rút tiền mặt tại ATM
  • Cà thẻ mua sắm
  • Mua sắm trực tuyến.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?