Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi có thể làm gì với thẻ ghi nợ Visa Debit?

Với thẻ OCTO Debit, bạn có thể:

  • Rút tiền mặt tại ATM
  • Cà thẻ mua sắm
  • Mua sắm trực tuyến.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?