Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể rút tiền mặt từ những ATM nào?

Bạn có thể rút tiền mặt tại bất cứ ATM trong nước và quốc tế nào chấp nhận thẻ VISA.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?