Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi cần chuẩn bị gì để thực hiện định danh điện tử?

Bạn chỉ cần chuẩn bị CMND và thực hiện các bước theo hướng dẫn trên ứng dụng để có thể xác thực điện tử.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?