Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản Spend Account bằng những cách nào?

Có 3 cách để nạp tiền vào tài khoản Spend Account của bạn:

  • Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng khác.
  • Dùng OCTO App chuyển tiền từ thẻ ATM của các Ngân hàng thành viên NAPAS. Danh sách các Ngân hàng thành viên được liệt kê trong OCTO App.
  • Nộp tiền mặt tại các cửa hàng VNPost. Bạn có thể tìm địa chỉ và hướng dẫn để đến cửa hàng VNPost gần nhất qua OCTO app.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?