Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi có thể nâng cấp từ Fast Card hoặc OctoFast lên Spend Account không?

Bạn có thể nâng cấp từ Fast Card lên Spend Account bằng cách chọn chức năng "Nâng cấp" trên OCTO App.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?