Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể nâng cấp từ Fast Card hoặc OctoFast lên Spend Account không?

Bạn có thể nâng cấp từ Fast Card lên Spend Account bằng cách chọn chức năng "Nâng cấp" trên OCTO App.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?