Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể mở tài khoản Spend Account bằng ngoại tệ không? (USD/EUR)

Chúng tôi rất tiếc rằng hiện tại bạn chỉ có thể mở tài khoản Spend Account bằng VND. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến khách hàng ngay khi tài khoản ngoại tệ được áp dụng.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?