Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi có thể mở tài khoản Spend Account bằng ngoại tệ không? (USD/EUR)

Chúng tôi rất tiếc rằng hiện tại bạn chỉ có thể mở tài khoản Spend Account bằng VND. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến khách hàng ngay khi tài khoản ngoại tệ được áp dụng.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?