Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Hạn mức thẻ sử dụng như thế nào?

  • Hạn mức thẻ tối đa: 50 triệu tại mọi thời điểm.
  • Hạn mức sử dụng tối đa: 10,000,000/ Ngày

Tìm kiếm thêm câu hỏi?