Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi cần chuẩn bị gì để thực hiện định danh điện tử?

Bạn chỉ cần chuẩn bị CMND và thực hiện các bước theo hướng dẫn trên ứng dụng để có thể xác thực điện tử.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?