Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi có thể làm gì với OctoFast Card?

  • Thanh toán trực tuyến tại tất cả các website/ ứng dụng hợp pháp tại Việt Nam và nước ngoài
  • Nạp tiền điện thoại
  • Thanh toán hóa đơn

Tìm kiếm thêm câu hỏi?