Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi đã có thẻ Fast Card, làm sao nâng cấp lên Octo Fast Card?

Bạn chỉ cần Đăng nhập vào ứng dụng Octo APP, chọn nâng cấp thẻ và thực hiện xác thực điện tử để có thể nâng cấp lên Octo Fast Card.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?