Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi đã có thẻ Fast Card, làm sao nâng cấp lên Octo Fast Card?

Bạn chỉ cần Đăng nhập vào ứng dụng Octo APP, chọn nâng cấp thẻ và thực hiện xác thực điện tử để có thể nâng cấp lên Octo Fast Card.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?