Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể chuyển tiền vào thẻ OctoFast Card từ đâu?

  1. Nạp tiền từ tài khoản Ngân hàng khác.
  2. Nạp tiền từ thẻ ATM

Tìm kiếm thêm câu hỏi?