Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Nếu có vấn đề về các chương trình Ưu đãi, tôi nên làm gì?

Bạn có thể liên hệ với CIMB thông qua tổng đài 1900 969696, Chat hoặc email đến cimbcare@cimb.com để biết thêm chi tiết.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?