Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Số dư tối thiểu cho tiền gửi tiết kiệm là bao nhiêu?

Số dư tối thiểu cho tiền gửi tiết kiệm là 1,000,000 VND.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?