Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Có bao nhiêu cách thức để tái tục tài khoản tiết kiệm?

Có 3 cách thức để tái tục:

  • Tái tục cả gốc lẫn lãi
  • Tái tục chỉ gốc
  • Đóng tài khoản gửi tiết kiệm.