Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu cách thức để tái tục tài khoản tiết kiệm?

Có 3 cách thức để tái tục:

  • Tái tục cả gốc lẫn lãi
  • Tái tục chỉ gốc
  • Đóng tài khoản gửi tiết kiệm.