Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Octo App
Thẻ
Mua Trước Trả Sau
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu cách thức để tái tục tài khoản tiết kiệm?

Có 3 cách thức để tái tục:

  • Tái tục cả gốc lẫn lãi
  • Tái tục chỉ gốc
  • Đóng tài khoản gửi tiết kiệm.