Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Có bao nhiêu cách thức nhận lãi cho tài khoản tiết kiệm?

Có 2 cách để nhận lãi suất:

  • Nhận hàng tháng (chỉ áp dụng cho tài khoản tiết kiệm có kì hạn hơn 1 tháng)
  • Khi đáo hạn.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?