Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu cách thức nhận lãi cho tài khoản tiết kiệm?

Có 2 cách để nhận lãi suất:

  • Nhận hàng tháng (chỉ áp dụng cho tài khoản tiết kiệm có kì hạn hơn 1 tháng)
  • Khi đáo hạn.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?