Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể rút một phần tiền từ tài khoản tiết kiệm không? Lãi suất được tính như thế nào?

Bạn có thể rút một phần tiền từ tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng toàn bộ số tiền trong tài khoản tiết kiệm sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?