Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi có thể gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm đang có?

Không, bạn không thể gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm hiện tại. Nếu bạn muốn gửi thêm tiền, bạn có thể mở một tài khoản tiết kiệm mới.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?