Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể nạp tiền điện thoại cho các nhà cung cấp dịch vụ nào?

Bạn có thể nạp tiền điền thoại cho các nhà cung cấp dịch vụ sau:

  • Mobifone
  • Vinafone
  • Vietnamobile

Tìm kiếm thêm câu hỏi?