Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Thanh Toán Hóa Đơn là gì?

Thanh toán hóa đơn là một chức năng cho phép khách hàng sử dụng số dư từ Fast Card để thanh toán cho:

 • Hóa đơn Điện/Nước
 • Hóa đơn internet
 • Hóa đơn truyền hình
 • Điện thoại bàn
 • Điên thoại di động trả sau

 

Bên cạnh đó, còn có những tiện ích khách cho Thánh Toán Hóa Đơn như là:

 • Nhắc nhở hóa đơn: Bạn sẽ nhận được lời nhắc cho những hóa đơn đến hạn thanh toán
 • Gộp hóa đơn: bạn có thể thanh toán nhiều hóa đơn một lần.

 

Danh sách hóa đơn hiện nay đang có trên ứng dụng OCTO.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?