Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi có nhiều hóa đơn đến hạn, tôi có thể thanh toán một lần cho tất cả các hóa đơn?

Vâng, bạn có thể thanh toán tất cả hóa đơn đến hạn chỉ bằng một giao dịch bằng cách chọn "Thanh Toán Tất Cả" khi bạn thực hiện Thanh Toán Hóa Đơn.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?