Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi có thể nạp tiền cho số điện thoại khác không?

Vâng, bạn có thể nạp tiền cho số điện thoại khác thông qua bất kì nhà cung cấp dịch vụ nào trong danh sách của chúng tôi.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?