Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Tôi có thể thanh toán cho những hóa đơn không đứng tên tôi được không?

Vâng, bạn có thể thanh toán cho bất kì hóa đơn nào của nhà cung cấp dịch vụ có trong danh sách của chúng tôi.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?