Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh
Ứng dụng của chúng tôi
Sản phẩm & Dịch vụ
Tin tức & Khuyến mãi
Về Ngân hàng CIMB
Octo App
Thẻ
Preferred Banking
Khuyến mãi
Tin tức
Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thanh toán cho những hóa đơn không đứng tên tôi được không?

Vâng, bạn có thể thanh toán cho bất kì hóa đơn nào của nhà cung cấp dịch vụ có trong danh sách của chúng tôi.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?