Bạn đang ở trong:

  • Ứng dụng của chúng tôi
  • Sản phẩm & Dịch vụ
  • Tin tức & Khuyến mãi
  • Về Ngân hàng CIMB
  • Trợ giúp & Hỗ trợ
  • Truy cập nhanh

Sau khi tôi đăng ký dịch vụ, hóa đơn của tôi có tự động thanh toán hàng tháng không?

Không, sau khi bạn thanh toán một hóa đơn và lưu vào danh sách hóa đơn, ứng dụng di động OCTO sẽ cho bạn thấy những hóa đơn đến hạn phải thanh toán từ tháng sau trở đi. Sau đó bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng di động OCTO, sử dụng chức năng Thanh Toán Hóa Đơn để thanh toán.

Tìm kiếm thêm câu hỏi?