Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Thêm bạn, thêm vui cùng Thẻ Tín dụng CIMB

Mời bạn mới mở thẻ Tín dụng CIMB và rinh tiền thưởng siêu hời đến 5 triệu đồng!

Thời gian khuyến mãi

Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 31/12/2024 hoặc đến khi hết ngân sách cho Chương trình, tùy điều kiện nào đến trước.

Sản phẩm áp dụng

Thẻ tín dụng CIMB Revi có đầu BIN 47262600 (“Thẻ CIMB” hoặc “Thẻ tín dụng CIMB” hoặc “Thẻ”) do Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (“CIMB” hoặc “Ngân hàng”) phát hành.

Đối tượng áp dụng

 • Đối với người giới thiệu hợp lệ: Là Khách hàng cá nhân hiện đang sử dụng Thẻ tín dụng CIMB và Thẻ vẫn đang trong tình trạng hoạt động bình thường tại thời điểm trả thưởng. Khách hàng không phải là khách hàng doanh nghiệp hoặc nhân viên của các đối tác liên kết với CIMB để phát hành thẻ tín dụng CIMB.
 • Đối với người được giới thiệu hợp lệ: Là Khách hàng cá nhân mới hoặc Khách hàng cá nhân hiện tại của CIMB. Khách hàng không được tự giới thiệu mình, và đồng thời không phải là nhân viên của CIMB hoặc nhân viên của các bên cung cấp dịch vụ cho CIMB. Không sở hữu bất cứ Thẻ tín dụng CIMB nào trong vòng một (01) năm trước khi đăng ký mở Thẻ tín dụng CIMB theo Chương trình này.

Cách thức Chia sẻ Mã giới thiệu

Bước 1

Đăng nhập ứng dụng Octo

Bước 2

Chọn “Thiết lập” ở góc dưới bên phải màn hình

Bước 3

Chọn “Giới thiệu bạn” và Chia sẻ Mã giới thiệu của mình đến người thân, bạn bè

Thể lệ chương trình

Người giới thiệu hợp lệ sẽ được ghi nhận giới thiệu thành công và được nhận hoàn tiền vào tài khoản Thẻ tín dụng CIMB khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 

 • Người được giới thiệu hợp lệ nhập mã giới thiệu hợp lệ của Người giới thiệu hợp lệ trong khi thực hiện quy trình mở Thẻ tín dụng CIMB trên ứng dụng OCTO by CIMB.
 • Người được giới thiệu hợp lệ đăng ký mở Thẻ tín dụng CIMB qua ứng dụng OCTO by CIMB thành công và có ít nhất 01 (một) giao dịch thành công trên Thẻ tín dụng CIMB trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thẻ được mở thành công.
 • Mã giới thiệu hợp lệ là dãy ký tự được gán mặc định cho từng Khách hàng trong mục “Giới thiệu bạn” tại phần “Thiết lập” trên ứng dụng OCTO by CIMB và được hệ thống của CIMB chấp nhận.
 • Người được giới thiệu hợp lệ có hồ sơ nộp đầy đủ và Thẻ được mở thành công trong thời gian sau:

        + Thời gian nộp hồ sơ mở thẻ: 18.01.2024 – 30.06.2024

        + Thời gian Thẻ mở thành công: không trễ hơn 10/07/2024

 • Tại thời điểm trả thưởng, thẻ CIMB của Người được giới thiệu hợp lệ và Người giới thiệu hợp lệ vẫn đang trong tình trạng hoạt động bình thường.
 • Nếu Ngân sách Chương trình hết trước khi thời hạn Chương trình kết thúc, Người giới thiệu hợp lệ nào có Người được giới thiệu hợp lệ đủ điều kiện trả thưởng trước thì được ưu tiên nhận thưởng.

Cơ cấu giải thưởng

 

a)  Trường hợp Người được giới thiệu hợp lệ là Khách hàng cá nhân mới (chưa sử dụng bất kỳ sản phẩm/ dịch vụ của CIMB).

Số Thẻ giới thiệu thành công (chỉ tính trong tháng và không cộng dồn)
Hoàn tiền/ Thẻ giới thiệu thành công
Từ 01 đến 05 Thẻ/ tháng
150.000 VNĐ/ Thẻ
Từ 06 đến 10 Thẻ/ tháng
200.000 VNĐ/ Thẻ
Trên 11 Thẻ/ tháng
250.000 VNĐ/ Thẻ

 

b) Trường hợp Người được giới thiệu hợp lệ là Khách hàng cá nhân hiện tại của CIMB (đang sử dụng ít nhất 01 (một) sản phẩm/dịch vụ của CIMB).

 

Hoàn tiền 100.000 VNĐ/ Thẻ giới thiệu thành công

 

Mỗi Người giới thiệu hợp lệ đáp ứng đầy đủ Điều khoản và Điều kiện của Chương trình sẽ được nhận hoàn tiền theo quy định nhưng tổng mức hoàn tiền tối đa mà một Người giới thiệu hợp lệ được hưởng theo Chương trình này không vượt quá 5.000.000 VNĐ/ Người giới thiệu hợp lệ trong suốt thời gian Chương trình.

Điều khoản & Điều kiện chương trình

Bạn còn chờ gì nữa?

Tận hưởng tất cả các tính năng ưu việt và hơn thế nữa khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số Octo by CIMB

Tải xuống ứng dụng CIMB Bank VM