Bạn đang ở trong:

 • Ứng dụng của chúng tôi
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Tin tức & Khuyến mãi
 • Về Ngân hàng CIMB
 • Trợ giúp & Hỗ trợ
 • Truy cập nhanh

Chương Trình Đặc Quyền Dành Cho Khách Hàng Ưu Tiên

Nhận ngay gói quà tặng đặc quyền lên đến 7.000.000 đồng dành cho nhóm khách hàng Ưu tiên tại CIMB.

Thời gian khuyến mãi

Từ 25.05.2023 đến 24.05.2024

Sản phẩm áp dụng

Khách hàng Ưu tiên được định danh nhóm Diamond, Platinum, Gold đáp ứng đủ điều kiện của Chương trình.

Điều kiện áp dụng

Khách hàng Ưu tiên được tặng Gói quà tặng đặc quyền với giá trị tương ứng với nhóm định danh khách hàng ưu tiên của Khách hàng khi:

 • Gửi mới hoặc tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm/ tiền gửi có kỳ hạn bằng VND từ 6 tháng trở lên với giá trị từ 500 triệu đồng; hoặc
 • Có khoản vay mới hoặc tái tục khoản vay bằng VND với giá trị từ 500 triệu đồng.
Định danh nhóm Khách hàng Ưu tiên

Tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên

hoặc

Có dư nợ vay tại CIMB tại thời điểm xét thưởng

Gói quà tặng đặc quyền
Diamond Từ 10 tỷ đồng 7.000.000 điểm
Platinum Từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng

5.000.000 điểm

Gold Từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng
3.000.000 điểm

Trong suốt thời gian ưu đãi của Chương trình, nếu Khách hàng Ưu tiên được thăng hạng khách hàng, CIMB sẽ tăng thêm điểm ưu đãi tương ứng trên các gói quà tặng đặc quyền của Khách hàng Ưu tiên nhưng tối đa không vượt quá điểm của gói quà tặng đặc quyền cao nhất.

Thể lệ sử dụng Gói Đặc quyền và Dịch vụ ưu đãi

 • Khách hàng thực hiện quy đổi gói quà tặng đặc quyền thành các voucher điện tử để sử dụng dịch vụ ưu đãi được cung cấp bởi đối tác của CIMB. Danh sách dịch vụ ưu đãi được quy định cụ thể tại Điều khoản & Điều kiện của chương trình
 
 • Thời điểm xác định khách hàng Ưu tiên đủ điều kiện: dựa trên tổng số dư tiền gửi hoặc dư nợ vay vào ngày cuối mỗi tháng để làm căn cứ định danh nhóm khách hàng Ưu tiên và xác định gói quà tặng đặc quyền hoặc số điểm tăng thêm trên mỗi gói quà tặng đặc quyền.
 
 • Thời gian nhận gói quà tặng đặc quyền: khi có nhu cầu sử dụng gói quà tặng đặc quyền, khách hàng gửi yêu cầu CIMB cung cấp toàn bộ hoặc từng phần của gói quà tặng đặc quyền (số điểm yêu cầu tối thiểu 1.000.000 điểm/ lần). Dựa trên từng yêu cầu của khách hàng, trong vòng 5 – 10 ngày làm việc, CIMB sẽ cung cấp đường dẫn để sử dụng gói quà tặng đặc quyền.
 
 • Thời hạn hiệu lực của mỗi gói quà tặng đặc quyền: 12 tháng tính từ thời điểm khách hàng nhận gói quà tặng đặc quyền hoặc từ thời điểm khách hàng được gia tăng giá trị trên mỗi gói quà tặng đặc quyền.

Điều khoản hoàn lại

Trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm tham gia Chương trình, khách hàng phải hoàn trả lại cho CIMB số tiền tương ứng với số điểm trên mỗi gói đặc quyền đã được nhận trong các trường hợp sau:

 

 • Đối với khách hàng Ưu tiên mới: tất toán một phần hay toàn bộ số dư tiền gửi tiết kiệm/ tiền gửi có kỳ hạn hoặc tất toán toàn bộ dư nợ vay tại CIMB.
 
 • Đối với khách hàng Ưu tiên có thời gian duy trì số dư tiền gửi có kỳ hạn/ tiền gửi tiết kiệm hoặc dư nợ vay tại CIMB dưới 6 tháng: khách hàng không còn được định danh nhóm Khách hàng Ưu tiên

Điều khoản & Điều kiện chương trình