• Vay cá nhân

Quy trình đăng ký đơn giản

Giải ngân 100%, không tính thêm phí đối với số tiền vay

Số tiền vay tối đa lên đến 500.000.000 đồng

Kỳ hạn cho vay linh hoạt từ 12 đến 60 tháng

  • Cá nhân Việt Nam
  • Tuổi: từ 22 đến 60 (nam) và 55 (nữ) vào thời điểm hết hạn vay
  • Cư trú và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội

Các Điều khoản và Điều kiện chung cũng được áp dụng.

Nhấp vào đây để xem Điều khoản & Điều kiện áp dụng cho Vay cá nhân của CIMB.

Nhấp vào đây để xem Hồ sơ đề nghị Vay tiêu dùng cá nhân của CIMB.

Liên hệ
Email: cimbcare@cimb.com
Call Center: 1900 96 96 96