• Tài khoản Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Lãi suất hấp dẫn

Lãi suất của chúng tôi là một trong những mức lãi suất cạnh tranh nhất ở Việt Nam.

Đa dạng kỳ hạn

Nhiều kỳ hạn tiền gửi:

1 tuần, 2 tuần, 1,2,3,6,9,12,18 tháng.

Vay cầm cố thẻ tiết kiệm

Hạn mức vay lên tới 90% số tiền gốc.

Chứng nhận số dư tài khoản

Bạn có thể yêu cầu chứng nhận số dư chứng minh tài chính cho du học hoặc du lịch nước ngoài.

 • Loại tiền gửi: VND, USD & AUD
 • Số tiền gửi tối thiểu: Từ 10.000.000VND hoặc 500 USD/AUD trở lên
 • Lãi suất: Tương ứng với kỳ hạn gửi tại từng thời điểm (tham khảo biểu lãi suất)
 • Cá nhân từ 16 tuổi trở lên theo quy định của Pháp luật
 • CMND/ Thẻ Căn cước Công Dân/ Hộ chiếu hợp lệ

Các Điều khoản và Điều kiện chung cũng được áp dụng.

I. Thủ tục nhận, gửi tiền gửi tiết kiệm

a. Đối với Khách hàng:

 • Trực tiếp đến các Địa điểm giao dịch của Ngân hàng CIMB Việt Nam (CIMB), xuất trình Giấy tờ hợp lệ xác minh thông tin của Khách hàng để mở Tài khoản tiết kiệm  Trường hợp gửi tiền chung, tất cả người gửi tiền phải trực tiếp xuất trình Giấy tờ hợp lệ xác minh thông tin của mình.
 • Người gửi tiền cung cấp thông tin gửi tiền tiết kiệm, điền vào phiếu Yêu cầu mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm, Phiếu nộp tiền và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định. Kiểm tra các thông tin đầy đủ, chính xác và ký xác nhận.
 • Nhận và kiểm tra các yếu tố ghi trên Thẻ tiết kiệm (TTK), đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi rời khỏi địa điểm giao dịch của CIMB.

b. Đối với Nhân viên CIMB:

 • Tiếp nhận các thông tin, yêu cầu gửi tiền của khách hàng. Căn cứ vào số tiền nộp của khách hàng, thực hiện thu tiền.
 • Thực hiện mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm, hạch toán tiền gửi tiết kiệm, in, ký, đóng dấu xác nhận trên TTK (đối với giao dịch mở TTK) và giao TTK cho khách hàng.
 • II. Thủ tục chi trả, rút tiền gửi tiết kiệm

a. Đối với Khách hàng:

 • Khách Hàng phải xuất trình Thẻ Tiết Kiệm hoặc Biên nhận mở Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn, Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân hợp lệ được Ngân hàng chấp thuận và ký đúng chữ ký mẫu đã đăng ký với Ngân Hàng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến Tài Khoản Tiền Gửi Tiết Kiệm hoặc Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn
 • Cung cấp thông tin yêu cầu rút tiền. Điền thông tin vào Phiếu rút tiền và ký xác nhận, ghi rõ họ, tên;
 • Trường hợp khách hàng nhận tiền mặt: kiểm tra toàn bộ số tiền được chi trả trước khi rời khỏi địa điểm giao dịch của CIMB.

b. Đối với Nhân viên CIMB:

 • Tiếp nhận hồ sơ rút tiền của khách hàng.
 • Kiểm tra khớp đúng các thông tin, nếu hợp lệ thực hiện hạch toán giao dịch rút tiền.

Trường hợp khách hàng nhận tiền mặt: thực hiện chi tiền và yêu cầu khách hàng kiểm tra toàn bộ số tiền lĩnh trước khi rời khỏi quầy giao dịch của CIMB.

Nhấp vào đây để xem Điều khoản & Điều kiện áp dụng cho Tài khoản Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Liên hệ
Email: cimbcare@cimb.com
Call Center: 1900 96 96 96