• Tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn

Lãi suất hấp dẫn

Lãi suất của chúng tôi là một trong những mức lãi suất cạnh tranh nhất ở Việt Nam.

Nhiều loại kỳ hạn

Nhiều kỳ hạn tiền gửi:
1 tuần, 2 tuần
1, 2, 3, 6, 9, 12 tháng

Gửi tiết kiệm với tùy chọn Vay đảm bảo tiền mặt hoặc dịch vụ Thấu chi

Khả năng gây quỹ lên tới 95% số tiền gốc.

Chứng nhận số dư tài khoản

Bạn có thể yêu cầu chứng nhận số dư chứng minh tài chính cho du học hoặc du lịch nước ngoài.

  • Cá nhân từ 18 tuổi trở lên 
  • ID hoặc hộ chiếu quốc gia hợp lệ
  • Tiền gửi tối thiểu từ 10.000.000 VND trở lên hoặc 500 USD

Các Điều khoản và Điều kiện chung cũng được áp dụng.

Nhấp vào đây để xem Điều khoản & Điều kiện áp dụng cho Tài khoản Tiền gửi.

Liên hệ
Email: cimbcare@cimb.com
Call Center: 1900 96 96 96