• Sản phẩm

Tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn

Tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn CIMB cho phép bạn gửi tiền một cách an toàn trong một khoảng thời gian nhất định để kiếm được lợi tức cao hơn cho khoản tiết kiệm của bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể linh hoạt với khoản tiền gửi của mình khi kết hợp cho vay có bảo đảm bằng tiền mặt.

Vay cá nhân

Cho dù là tận hưởng cuộc sống hay vượt qua những thách thức, các khoản vay cá nhân của chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy sự linh hoạt về tài chính để sống một cuộc sống mà bạn muốn.

Liên hệ
Email: cimbcare@cimb.com
Call Center: 1900 96 96 96