• Chương trình ưu đãi mở thẻ cho thuê bao di động Viettel

ĐĂNG KÝ VISA, NHẬN QUÀ 100K

Từ 20/5 – 30/6/2019, khách hàng là thuê bao di động Viettel nhận được thông báo về Chương trình ưu đãi từ CIMB, đăng ký mở, kích hoạt thẻ và nạp tiền vào tài khoản thành công thông qua ứng dụng OCTO by CIMB sẽ có cơ hội nhận được ưu đãi nạp tiền vào tài khoản thuê bao di động lên đến 100.000đ.

Tìm hiểu thêm về ứng dụng ngân hàng số OCTO by CIMB cùng nhiều tiện ích 24/7 miễn phí tại đây.

Tên chương trình

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới của CIMB đang là thuê bao di động của Viettel (“Chương trình”).

Thời gian thực hiện chương trình

Chương trình được áp dụng từ ngày 20/05/2019 đến hết ngày 30/06/2019.

Đối tượng áp dụng

Khách hàng cá nhân mới (“Khách hàng”) của Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (“Ngân hàng”) thỏa mãn điều kiện sau:

 • lần đầu mở thẻ thông qua ứng dụng ngân hàng di động OCTO by CIMB của Ngân hàng (“OCTO by CIMB”);
 • đang là thuê bao di động của Viettel; và
 • nhận được tin nhắn thông báo về Chương trình từ Ngân hàng.
Sản phẩm áp dụng
 • Thẻ Ghi nợ quốc tế CIMB VISA Debit (Thẻ “VISA Debit”)
 • Thẻ trả trước vô danh phi vật lý CIMB Visa Fast Card (Thẻ “VISA Fast Card”)
Phạm vi áp dụng

Trên toàn hệ thống CIMB Việt Nam, thông qua ứng dụng OCTO by CIMB.

Hình thức ưu đãi

Nạp tiền vào tài khoản thuê bao di động của Khách hàng thỏa mãn điều kiện của Chương trình.

Thể lệ Chương trình

Chương trình áp dụng cho những Khách hàng nhận được tin nhắn thông báo về Chương trình từ Ngân hàng. Khách hàng đăng ký mở, kích hoạt thẻ và nạp tiền vào tài khoản thành công thông qua ứng dụng OCTO by CIMB trong thời gian ưu đãi và thỏa mãn các điều kiện của Chương trình sẽ nhận được ưu đãi nạp tiền vào tài khoản thuê bao di động lên đến 100.000đ.

Chi tiết ưu đãi

a. Dành cho Khách hàng mở Thẻ VISA Fast Card:

 • Khách hàng sẽ được nạp 20.000đ vào tài khoản của số điện thoại nhận được tin nhắn khi đăng ký mở thẻ VISA Fast card thành công.
 • Khách hàng sẽ được nạp thêm 30.000đ vào tài khoản của số điện thoại nhận được tin nhắn khi nâng cấp thành công lên tài khoản Spent Account (từ Thẻ VISA Fast Card) và kích hoạt thành công Thẻ VISA Debit.
 • Khách hàng sẽ được nạp thêm 50.000đ vào tài khoản của số điện thoại nhận được tin nhắn khi thực hiện nạp tiền vào tài khoản Spend Account tối thiểu 200.000đ.

b. Dành cho Khách hàng mở Thẻ VISA Debit (không áp dụng với trường hợp nâng cấp từ thẻ VISA Fast Card):

 • Khách hàng sẽ được nạp 50.000đ vào tài khoản của số điện thoại nhận được tin nhắn khi đăng ký mở tài khoản Spend Account và kích hoạt thành công Thẻ VISA Debit.
 • Khách hàng sẽ được nạp thêm 50.000đ vào tài khoản của số điện thoại nhận được tin nhắn khi thực hiện nạp tiền vào tài khoản Spend Account tối thiểu 200.000đ.
Điều kiện và điều khoản chung
 • Chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng mới của CIMB nhận được tin nhắn thông báo về Chương trình từ Ngân hàng và thực hiện cài đặt ứng dụng OCTO by CIMB theo hướng dẫn tại tin nhắn để đăng ký mở Thẻ VISA Debit và VISA Fast Card của Ngân hàng.
 • Khách hàng thực hiện theo đúng thể lệ của Chương trình nêu trên chậm nhất hết ngày 30/06/2019 để nhận ưu đãi.
 • Số điện thoại Khách hàng đăng ký tài khoản trên ứng dụng OCTO by CIMB phải là số điện thoại nhận được tin nhắn thông báo về Chương trình tử Ngân hàng. Trường hợp Khách hàng sử dụng số điện thoại khác để đăng ký trên ứng dụng OCTO by CIMB sẽ không được tính là hợp lệ.
 • Khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi sẽ nhận được số tiền nạp vào tài khoản di động trong vòng 03 ngày làm việc (không bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ) kể từ ngày kết thúc Chương trình 30/06/2019.
 • Chương trình sẽ kết thúc khi thời hạn Chương trình kết thúc hoặc khi hết ngân sách khuyến mại, tùy vào điều kiện nào đến trước.
 • Tất cả các điều kiện và điều khoản quy định trong Chương trình này và các điều kiện, điều khoản chung khi giao dịch với Ngân hàng, các điều kiện, điều khoản đối với sản phẩm Thẻ/ Tài Khoản, trong trường hợp có sự thay đổi, bổ sung, thay thế sẽ được áp dụng.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, Khách hàng mặc định đồng ý và chấp thuận tất cả các điều kiện và điều khoản của Chương trình được liệt kê trên đây và chính sách của Ngân hàng.

Liên hệ
Email: cimbcare@cimb.com
Call Center: 1900 96 96 96